Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Новогребельська громада» (код ЄДРПОУ: 04328654) був реорганізований і увійшов до складу Калинівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
Новогребельська сільська об'єднана територіальна громада
припинила діяльність, увійшла до складу Калинівської громади

Рішення про бюджет ОТГ

 

Фото без опису

УКРАЇНА

Новогребельська сільська рада

Калинівського району Вінницької області

 

РІШЕННЯ №25

 

19 січня 2018 року                                                               2 сесії 7 скликання

 

Про бюджет об’єднаної

територіальної громади

на 2018 рік

 

           Розглянувши поданий виконавчим комітетом проект сільського бюджету на 2018 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 77 Бюджетного кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА:    

         1. Визначити на 2018 рік:

-доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 14898,019 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 14889,719 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 8,3 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 14898,019 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 13075,539 тис.грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету 1822,48 тис.грн. (додаток 3);

-профіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 1814,18 тис.грн., в тому числі загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади згідно з додатком №2 цього рішення;

-дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 1814,18 тис.грн., в тому числі спеціального фонду сільського бюджету бюджету об’єднаної територіальної громади згідно з додатком №2 цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік  у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 13075,539 тис.грн. та спеціальному фонду  1822,48тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 100,0 тис.грн.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік за їх економічною структурою:

«Заробітна плата»;

«Нарахування на заробітну плату»;

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали»;

«Продукти харчування»;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»;

«Окремі заходи по реалізації (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»;

«Поточні трансферти  органам державного управління інших рівнів»;

«Поточні трансферти населенню населенню».

6. Затвердити в складі видатків бюджету об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 11868,439 тис.грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9.  Установити,  що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік :

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72  Бюджетного кодексу України щодо бюджету об’єднаної територіальної громади.

 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

12. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, управління комунальним господарством, соціально-економічного розвитку, з наступним затвердженням рішенням сесії сільської ради, в разі необхідності, на основі обґрунтованих пояснень головних розпорядників кредитів, здійснювати у міжсесійний період:

-  зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного та місцевих бюджетів з одночасним внесенням змін до бюджету об’єднаної територіальної громади;

- перерозподіл видатків між кодами функціональної та економічної класифікації і вносити відповідні зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади.

13. На виконання пункту 16 частини 1 статті 66 Бюджетного кодексу України затвердити Порядок та норматив відрахування до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади комунальними унітарними підприємствами, які належать до сільської комунальної власності, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності на постійно (згідно з додатком 7 до рішення).

14. Установити, що в 2018 році орендна плата бюджетних установ за оренду майна спрямовується:

           100 % - до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади.

          15. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.

16. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, управління комунальним господарством, соціально-економічного розвитку (Черненко Н.В.).

 

 

 

Сільський голова

 

В.Л.Порхун

 

 

https://rada.info/upload/users_files/04328654/25926ecab61b6f9678b1762def66b358.docx

Додатки до рішення

https://rada.info/upload/users_files/04328654/95a66427eb85a866ea7a5668819e977d.xls

https://rada.info/upload/users_files/04328654/574b9658422c10ae1280dc85c14c5faf.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04328654/f182ebb1f3fb8a9cd633fc11c2d469d6.xls

https://rada.info/upload/users_files/04328654/36f9d1b4076ccce29e7530db6b81790e.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04328654/0c42f518a94ea0026295b2d93134526c.rtf

                                                                


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua