Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Новогребельська громада» (код ЄДРПОУ: 04328654) був реорганізований і увійшов до складу Калинівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
Новогребельська сільська об'єднана територіальна громада
припинила діяльність, увійшла до складу Калинівської громади

Пояснювальна записка по видатках 2018 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
ПО ВИКОНАННЮ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
НОВОГРЕБЕЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  ЗА 2018 РІК


0100 Державне управління
КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

В бюджеті об’єднаної територіальної громади по загальному фонду по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» затверджені призначення з урахуванням змін на 2018 рік – 3139,365тис.грн., касові видатки склали – 3095,482 тис.грн. (98,6 % від плану).
В повному обсязі забезпечені виплати по заробітній платі з нарахуваннями – 2837,548 тис.грн., послугах зв’язку 1,491 тис.грн. та комунальних послугах – 88,081 тис.грн.
Таким чином забезпечено виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині 100% забезпечення асигнуваннями потреби в коштах на заробітну плату з нарахуваннями, енергоносії та послуги зв’язку. 
Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями та оплаті енергоносіїв на 01.01.2019 року відсутня.
По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» при плані 4,39 тис.грн., виконання становить 1,39 тис.грн. або 31,7%. Кошти в сумі 1,39 тис.грн. спрямовано на навчання з публічних закупівель члену тендерного комітету.
Загальна сума запланованих видатків по спеціальному фонду КЕКВ 3110«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» виконання становить 40,79 тис.грн., або 100% річних планових призначень, було придбано комп’ютерну техніку. 
По власним надходженням по ККД 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»  надходжень за 12 місяців 2018 року немає, в зв’язку із спрямовуванням коштів до загального фонду згідно п.14 рішення сесії « Про бюджет ОТГ на 2018 рік» від 19.01.18р. №25. Кошторисом затверджено суму 12171,04 грн. – це залишок коштів, який утворився на початок року та передані кошти з рахунку Чернятинської сільської ради при об’єднанні. Касові  видатки не проводилися.

Всього    в тому числі по видах:
    25010100    Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю     25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  виробничої діяльності    25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   установ    25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)     25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки     25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 
кошторис    надходження    касові видатки    кошторис    надходження    касові видатки    кошторис    надходження    касові видатки    кошторис    надходження    касові видатки    кошторис    надходження    касові видатки    кошторис    надходження    касові видатки    кошторис    надходження    касові видатки
12171,04    -    -    -    -    -    -    -    -    12171,04    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

КПКВКМБ 0110170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування»

Відповідно до затвердженої Програми розвитку місцевого самоврядування в Новогребельській сільській раді на 2017-2020 роки по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» при плані 20,9 тис.грн., виконання становить 18,7 тис.грн. або 89,5%. Кошти в сумі 18,7 тис.грн. використано на оплату заочного навчання 2-х посадових осіб сільської ради в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» та Донецькому національному університеті ім.Василя Стуса, які були направлені Новогребельською сільською радою.

1000 Освіта

КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»

На 2018 рік по загальному фонду на дошкільну освіту заплановані видатки, з урахуванням змін, у сумі 756,899 тис.грн. Касові видатки склали 586,907 тис. грн., або 77,5% плану. 
В повному обсязі забезпечені виплати по заробітній платі з нарахуваннями – 82,941 тис.грн., енергоносії – 71,5 тис.грн.
Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями та оплаті енергоносіїв відсутня.
Загальна сума запланованих видатків по спеціальному фонду з урахуванням змін становить 722,894 тис.грн., в т.ч. по іншим джерелам власних надходжень (25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки ) – 85,9 тис.грн. Протягом листопада-грудня 2018 року було отримано благодійну допомогу від благодійного фонду, приватних підприємців та батьків закладу дошкільної освіти у вигляді меблів, продуктів харчування та твердого палива.
Загальне виконання становить 719,824 тис.грн., або 99,6%  планових призначень на 12 місяців 2018 року. 
Відповідно до затвердженої  Програми розвитку дошкільних навчальних закладів об’єднаної територіальної громади на 2018 рік по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» передбачено кошти в сумі 204,503 тис.грн., з яких використано 96,7 %  або 197,834 тис.грн. на обладнання ігрового майданчику гойдалками, каруселями, качелями, придбано килими та побутова техніка в ЗДО с.Нова Гребля. 
По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» планові призначення на 12 місяців 2018 року становлять 432,491 тис.грн., касові видатки – 432,49 тис.грн., або 100%. Виготовлено кошторисну документацію на капітальний ремонт доріжок та площадки біля ЗДО с.Нова Гребля – 1,852 тис.грн., проведено авторський та технічний нагляд – 7,768 тис.грн., та здійснено їх капітальний ремонт – 422,87 тис.грн.
КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»
Відповідно до рішення 19 сесії 7 скликання Калинівської районної ради від 24.04.2018р. №434 «Про передачу установ, майна закладів освіти із спільної комунальної власності територіальних громад району у комунальну власність Новогребельської сільської ради» з 01 серпня 2018 року було безкоштовно передано у комунальну власність  Новогребельської сільської ради установи ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Нова Гребля та НВК ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ с.Чернятин. та їх майно.
В бюджеті об’єднаної територіальної громади, відповідно до затвердженої Програми Сільська школа на 2018 рік, по загальному фонду затверджені призначення з урахуванням змін на 12 місяців 2018 року –  3684,065 тис.грн., касові видатки склали – 2884,714 тис.грн. (78,3% від плану). 
В повному обсязі забезпечено виплату на заробітну плату з нарахуваннями  - 2123,333 тис.грн. та оплата енергоносіїв – 173,790 тис.грн. за серпень-грудень 2018 року. За рахунок коштів місцевого бюджету також забезпечено харчування всіх дітей закладів освіти Новогребельської ОТГ, підвіз вчителів до місця роботи і назад та підвіз учнів до школи, послуги Інтернету. 
Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями працівників закладів освіти та по оплаті енергоносіїв відсутня.
За рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників в сумі 1592,842 тис.грн., за рахунок дотації з державного бюджету проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями технічних працівників в сумі 371,310 тис.грн., за рахунок коштів місцевого бюджету –159,181 тис.грн. 
Педагогічним працівникам виплачено грошову винагороду в розмірі посадового окладу, надбавка за престижність встановлена в розмірі 20-30%. Виплата відпускних та матеріальної допомоги працівникам закладів освіти проведена відділом освіти Калинівської РДА до 01 серпня 2018 року в повному обсязі. 
При плані 2,46 тис.грн. касові видатки по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» становлять 2,46 тис.грн. за навчання працівників з правил безпеки системи газопостачання та навчання операторів котелень.
Загальна сума запланованих видатків по спеціальному фонду з урахуванням змін становить 511,407 тис.грн., в т.ч.  власні надходження 25010100    Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  - 5,947 тис.грн. (батьківська плата за харчування дітей), 25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки – 100,310 тис.грн. (отримано благодійну допомогу від благодійного фонду, приватних підприємців та батьків закладів освіти у вигляді побутової техніки, бібліотечних фондів, продуктів харчування та твердого палива). Загальне виконання становить 433,548 тис.грн., або 84,8%  планових призначень на 12 місяців 2018 року. 
По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» затверджено на 12 місяців 158,913 тис.грн., в т.ч. благодійна допомога – 28,763 тис.грн., по субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова українська школа» 42,06 тис.грн., по місцевому бюджету – 88,09 тис.грн. За рахунок коштів місцевого бюджету придбано технічне оснащення (ноутбук, БФП) та меблі для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова українська школа» ЗОШ с.Нова Гребля та НВК ЗОШ – ДНЗ с.Чернятин.
Субвенція з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова українська школа» надійшла у сумі 70,1 тис.грн., з них використано 42,06 тис.грн. по спеціальному фонду по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»: на технічне оснащення (телевізор) – 14,02 тис.грн. та меблі (учнівськи столи та стільці) – 28,04 тис.грн. По загальному фонду кошти в сумі 28,04 тис.грн. використано по КЕКВ 2210 на засоби навчання та дидактичні матеріали. На співфінансування НУШ з місцевого бюджету направлено кошти в сумі 7,01 тис.грн., з них використано по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»на придбання меблів (учнівськи столи та стільці) - 2,01 тис.грн., по КЕКВ 2210 – 5,0 тис.грн. на засоби навчання та дидактичні матеріали для першого класу ЗОШ с.Нова Гребля.
По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» планові призначення становлять 275,0 тис.грн. Кошти передбачені на капітальний ремонт класної кімнати будівлі ЗОШ с.Нова Гребля, як переможця 15 обласного Конкурсу проектів розвитку територіальних громад «Нова школа – сучасна якість освіти – віра в оновлену державу». Касові видатки склали 203,443 тис.грн. Кошти, виділені обласним бюджетом в сумі 100,0 тис.грн. та районним бюджетом в сумі 50,0 тис.грн., використані в повному обсязі. З місцевого бюджету використано кошти в сумі 53,443 тис.грн. 

КПКВКМБ 0111162 «Інші освітні програми»

Відповідно до затвердженої  Програми розвитку дошкільних навчальних закладів об’єднаної територіальної громади на 2018 рік, заплановані видатки на 12 місяців 2018 року складають 28,106 тис.грн., виконання – 28,104 тис.грн., або 100%. Кошти в сумі 5,739 тис.грн. використані на оплату праці оператора котельні, який опалював будівлю закладу дошкільної освіти в с.Нова Гребля, для забезпечення закінчення капітального ремонту з подальшим введенням його в експлуатацію та 22,367 тис.грн. на придбання новорічних подарунків учням закладів освіти Новогребельської ОТГ.

2000 Охорона здоров’я 

КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»

Відповідно до затвердженої  Програми Сільська медицина в бюджеті об’єднаної територіальної громади по загальному фонду по КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» затверджені призначення на 12 місяців 2018 року – 49,3 тис.грн., касові видатки склали – 46,847 тис.грн. (95,0 % від плану) в т. ч.: на обстеження і визначення технічного стану будівельних конструкцій будівлі Новогребельської АЗПСМ, за повірку побутового лічильнику газу, проведення перевірки відповідності систем відведення продуктів згорання і вентиляції приміщення фельдшерсько-акушерського пункту в с.Чернятин, які знаходяться в комунальній власності (на балансі) Новогребельської сільської ради, проведення технічної інвентаризації будівель фельдшерсько-акушерських пунктів в с.Чернятин.
 
КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»

Відповідно до затвердженої Програми організації та проведення громадських робіт на території Новогребельської сільської ради на 2018 рік загальна сума запланованих видатків по загальному фонду з урахуванням змін на звітний період становить 13,569 тис.грн., касові видатки – 12,550тис.грн. (92,5% від плану). 
Загальна сума запланованих видатків по спеціальному фонду з урахуванням змін на звітний період становить 10,869 тис.грн., касові видатки – 10,865 тис.грн. (100% від плану). 
Кошти загального та спеціального фондів використані на оплату праці 4-х підсобних робітників, направлених Калинівським РЦЗ на громадські роботи згідно укладених договорів на проведення громадських робіт на території Новогребельської ОТГ.

КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

Відповідно до затвердженої Програми «Соціальний захист населення» Новогребельської  об’єднаної територіальної громади на 12 місяців 2018 року передбачені видатки по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на соціальний захист населення в сумі 100,0 тис.грн., касові видатки складають – 81,0 тис.грн., в т.ч.: на грошову матеріальну допомогу для вирішення соціально-попутових питань – 33,5 тис.грн., лікування – 39,5 тис.грн., поховання мешканців громади – 4,0 тис.грн., учасникам АТО – 4,0 тис.грн., в т.ч. на лікування – 2,0 тис.грн.

4000 Культура i мистецтво

КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

На утримання двох сільських бібліотек на 12 місяців 2018 року заплановані призначення по загальному фонду в сумі 123,726 тис.грн., касові видатки складають 119,139 тис.грн., або 96,3%. Спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 111,79 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 0,549 тис.грн.
Виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині 100% забезпечення асигнуваннями потреби в коштах на заробітну плату з нарахуваннями та оплату енергоносіїв виконано в повному обсязі. Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями працівників сільських бібліотек та по оплаті енергоносіїв відсутня.
По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план складає 5,0 тис.грн. Касові видатки – 5,0 тис.грн. - на поповнення бібліотечних фондів в кількості 103 одиниць.

КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»

На утримання Новогребельського сільського будинку культури на на 12 місяців 2018 року передбачено по загальному фонду коштів  в сумі  632,052 тис.грн., касові видатки складають 612,568 тис.грн. (96,9% від плану):
- оплата праці і нарахування на заробітну плату в сумі – 96,912 тис.грн.;
- енергоносії – 27,0 тис.грн.;
- поточний ремонт будинку культури – 383,387 тис.грн.
Виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині 100% забезпечення асигнуваннями потреби в коштах на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносії виконано в повному обсязі. Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями працівників будинку культури та оплаті енергоносіїв відсутня.
По спеціальному  фонду видатки з урахуванням змін на 12 місяців 2018 року складають 378,786 тис.грн., в т.ч. по власним надходженням – 0,15 тис.грн. за рахунок залишку коштів переданого з рахунку Чернятинської сільської ради при об’єднанні. Фактичне виконання становить 378,636 грн. Капітальні видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» заплановані в сумі 78,636 тис.грн., касові видатки – 78,636 тис.грн. – придбано акустичну та радіо- системи, світлові прилади та побутові прилади обігріву. По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» при плані 300,0 тис.грн. касові видатки складають 300,0 тис.грн., або 100,0%. Кошти використані на виготовлення кошторисної документації, авторський та технічний нагляд, на капітальний ремонт глядацької зали будинку культури в с.Нова Гребля.

КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

Відповідно до затвердженої  Програми відзначення в селі державних свят, пам’ятних та ювілейних дат, проведення інших культурних заходів у 2018 році  Новогребельської об’єднаної територіальної громади на підтримку та фінансування організаційних культурних заходів на 12 місяців 2018 року в бюджеті заплановано видатки в сумі 53,3 тис.грн. В рамках програми за рахунок коштів місцевого бюджету проведено 6 заходів (Восьме березня, День Перемоги у Великій Вітчизняній війні, День Конституції, День Незалежності, День захисника України, Новорічне свято).
Касові видатки складають 53,283 тис.грн. - придбано подарунки та сувеніри до відзначення даних державних свят та новорічні подарунки дітям з багатодітних сімей.

5000 Фiзична культура i спорт

КПКВКМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

Відповідно до затвердженої Програми розвитку фізичної культури і спорту на території об’єднаної територіальної громади на 2018 рік  на підтримку та фінансування спортивних заходів, заплановано видатки по загальному фонду бюджету на 12 місяців 2018 року в сумі 3,0 тис.грн. 
Касові видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3,0 тис.грн. – придбано спортивну форму для сільської футбольної команди та спортивний інвентар.
    

6000 Житлово-комунальне господарство
КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»

Відповідно до затвердженої Програми фінансової підтримки комунального підприємства КП «Господар» Новогребельської об’єднаної територіальної громади було спрямовано 99,926 тис.грн. Касові видатки за звітний період по загальному фонду бюджету по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» склали 86,657 тис.грн. для часткового забезпечення оплати праці працівників підприємства. Невикористані кошти в сумі 13,269 тис.грн. повернуті КП «Господар» на рахунок сільської ради.

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

На виконання Програми економічного та соціального розвитку Новогребельської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік та Програми Благоустрій сіл  Новогребельської  об’єднаної територіальної громади на 2018 рік передбачено видатки загального фонду бюджету на 12 місяців 2018 року на загальну суму 610,94 тис.грн. Касові видатки становлять 572,734 тис.грн.
По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали , обладнання та інвентар» касові видатки – 15,238 грн. – придбано автомат для лічильника, лампи та світильники для вуличного освітлення, пам’ятник на братську могилу загиблих воїнів ВВВ, лако-фарбові матеріали для проведення поточного ремонту пам’ятників та елементів благоустрою. 
По КЕКВ 2240 «Оплата  послуг (крім комунальних)» касові видатки становлять 537,016 тис.грн. з них: 
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на поточний ремонт зовнішнього освітлення в сумі 7,496 тис.грн.; 
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на поточний ремонт майданчику біля будинку культури сумі 3,805 тис.грн.;
- проведено технічну перевірку точок обліку зовнішнього освітлення – 0,548 тис.грн.;
- проведено підгортання стихійного сміттєзвалища – 5,304 тис.грн.;
- оплачено послуги з навантаження грунту – 3,596 грн.;
- оплачено послуги автовишки по обрізці дерев - 15,423 тис.;
- приєднання до електричних мереж – 16,848 тис.грн.;
- поточний ремонт вуличного освітлення – 307,807 тис.грн.;
- поточний ремонт майданчика біля будинку культури – 176,19 тис.грн.
Оплата енергоносіїв за зовнішнє вуличне освітлення забезпечена в повному обсязі та складає 20,476 тис.грн.
По спеціальному  фонду видатки з урахуванням змін на 12 місяців 2018 року складають 133,048 тис.грн. Фактичне виконання становить 132,871 грн. (99,9% від плану). 
Капітальні видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» заплановані в сумі 14,191 тис.грн., касові видатки – 14,191 тис.грн. – придбано бензопилу та мотокосу для виконання робіт з благоустрою. 
По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» при плані 118,857 тис.грн. касові видатки складають 118,68 тис.грн., або 99,9%. Кошти використані на виготовлення кошторисної документації, ведення авторського та технічного наглядів, та на капітальний ремонт огорожі біля сільського цвинтаря в с.Нова Гребля.

КПКВКМБ 0116090 « Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»

Відповідно до затвердженої Програми охорони навколишнього природного середовища по загальному фонду передбачено видатки по КЕКВ 2240 в сумі 1,231 тис.грн. та по спеціальному фонду бюджету ОТГ на відповідний період заплановані кошти по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 14,3 тис.грн. Касові видатки по загальному фонду склали – 1,231 тис.грн. за перевірку систем відводу продуктів згоряння та профілактичні виміри електрообладнання котельні гуртожитку. По спеціальному фонду за 12 місяців 2018 року касові видатки склали 14,3 грн. За рахунок коштів, які передаються з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, придбано контейнери для збору ТПВ.

7100 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

КПКВКМБ 0117130 «Здійснення  заходів із землеустрою»

Відповідно до затвердженої Програми розвитку земельних відносин на території об’єднаної територіальної громади та Програми забезпечення розроблення містобудівної документації та топографічної основи на 2018 рік, планові призначення загального фонду на 12 місяців 2018 року складають 193,488 тис.грн., касові видатки – 193,488 тис.грн., з них по КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» за виготовлення топографічної зйомки с.Нова Гребля – 153,936 грн. та по КЕКВ 2240 - 39,552 тис.грн. на проведення нормативно-грошової оцінки землі.


7300 Будівництво та регіональний розвиток

КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»

На виконання Програми економічного та соціального розвитку Новогребельської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік та Програми Питна вода  передбачено видатки спеціального фонду бюджету на 12 місяців 2018 року з урахуванням змін в сумі 119,837 тис.грн. Касові видатки становлять 105,563 тис.грн., або 88,1%. 
По КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» при плані 5,516 тис.грн. касові видатки склали 4,686 тис.грн., що становить 85% від плану. Кошти використані на виготовлення проектно-кошторисної документації та авторський нагляд за будівництвом майданчиків для встановлення сміттєвих контейнерів в с.Нова Гребля. 
По КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» при плані 114,321 тис.грн. касові видатки складають 100,877 тис.грн., в т.ч. - 4,85 тис.грн. за виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію елементів благоустрою майданчиків для сміттєвих контейнерів в с.Чернятин та 96,027 тис.грн. на реконструкцію елементів благоустрою майданчиків для сміттєвих контейнерів в с.Чернятин.

7360 Виконання інвестиційних проектів

КПКВКМБ 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад»

На виконання внесених змін до Програми економічного та соціального розвитку Новогребельської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік передбачено видатки спеціального фонду бюджету на 12 місяців 2018 року з урахуванням змін в сумі 920,0 тис.грн., з них кошти субвенції –  859,6 тис.грн. і кошти місцевого бюджету в розмірі 60,4 тис.грн.  
По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» придбано транспортний засіб спеціального призначення (екскаватора-бульдозера на базі трактора) для комунального підприємства «Господар» Новогребельської сільської ради згідно проекту «Придбання спецтехніки для потреб Новогребельської ОТГ». Касові видатки складають 874,6 тис.грн. Кошти субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ в розмірі 859,6 тис.грн. використано в повному обсязі, з місцевого бюджету використано 15,0 тис.грн. 


КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. №867-р у 2018 році було виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) в розмірі 170,0 тис.грн. для Новогоребельської ОТГ, з них 40,0 тис.грн. на придбання телевізорів для загальноосвітньої школи I—III ступенів села Нова Гребля та для комунального закладу “Навчально-виховний комплекс “Загальнооствітня школа I—II ступенів — дошкільний навчальний заклад” села Чернятин, 10,0 тис.грн. на придбання телевізору для закладу дошкільної освіти “Сонечко” Новогребельської сільської ради та 120,0 тис.грн. на придбання стільців для глядацького залу будинку культури в селі Нова Гребля Калинівського району Вінницької області. На співфінансування субвенції з місцевого бюджету виділено кошти в сумі 8,5 тис.грн. Касові видатки по КЕКВ 3110 склали 178,3 тис.грн., з них 170,0 тис. кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) та 8,3 тис.грн. з місцевого бюджету.

7400 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

Відповідно до затвердженої Програми по утриманню та ремонту автомобільних доріг територіальної громади на 2018 рік, визначено видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на проведення робіт, пов’язаних з поточним ремонтом та утриманням доріг по населених пунктах Новогребельської об’єднаної територіальної громади на 12 місяців 2018 року в сумі 486,436 тис.грн. Касові видатки за звітний період склали 486,435 тис.грн. (поточний ремонт доріг по вулицях Івана Богуна та Зелена с.Нова Гребля, вул.Польова в с.Чернятин, виготовлення ПКД на поточний ремонт доріг та тротуару по вул.Шкільна в с.Нова Гребля, поточний ремонт тротуару).
По спеціальному фонду в бюджеті передбачено кошторисні призначення 2,56 тис.грн., касові видатки спеціального фонду бюджету по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» складають 2,56 тис.грн. на проведення експертизи проектно-кошторисної документації реконструкції мережі зовнішнього освітлення.
КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»

На виконання Програми підтримки членського представництва сільської ради у Вінницькій обласній Асоціації  органів місцевого самоврядування,  передбачено видатки загального фонду бюджету на 12 місяців 2018 року з урахуванням змін по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 1,72 тис.грн. Касові видатки складають 1,72 тис.грн. - членські внески до Вінницької обласної Асоціації  органів місцевого самоврядування.

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

КПКВКМБ 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»

Відповідно до Положення про цільовий фонд об’єднаної територіальної громади по спеціальному фонду передбачені видатки на звітний період в сумі 6,71 тис.грн. на проведення заходів, пов’язаних з відзначенням державних, професійних свят, пам’ятних дат, ювілеїв та пам’ятних дат підприємств. Касові видатки не проводилися.

КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»

Програми забезпечення розроблення містобудівної документації та топографічної основи на 2018 рік, заплановані видатки по спеціальному фонду в сумі 9,18 тис.грн. за рецензію на генеральний план с.Чернятин, виконання по КЕКВ 2281 становить – 9,18 тис.грн.

8300 Охорона навколишнього природного середовища

КПКВКМБ 0118312 «Утилізація відходів»

Відповідно до затвердженої Програми охорони навколишнього природного середовища по спеціальному фонду бюджету ОТГ на відповідний період планові призначення становлять 100,5 тис.грн. (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища). Касові видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» становлять 100,5 тис.грн. – придбано 14 контейнерів для збору ТПВ. Кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища використані в повному обсязі.

КПКВКМБ 0118313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища»

Відповідно до затвердженої Програми охорони навколишнього природного середовища по спеціальному фонду бюджету ОТГ на відповідний період планові призначення з урахуванням змін становлять 7,325 тис.грн., касові видатки становлять 6,0 тис.грн. – КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» придбано багаторічні насадження для озеленення території села за рахунок коштів екологічного податку.


9000 Міжбюджетні трансферти

КПКВКМБ 9130 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету»

За 12 місяців 2018 року по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади передано дотації з місцевого бюджету до Калинівського районного бюджету для відділу освіти Калинівської РДА по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на оплату праці техпрацівників та оплату комунальних послуг в сумі 340 835,78 грн. 

9300 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету

КПКВКМБ 9310 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції»

За 12 місяців 2018 року по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади передано з місцевого бюджету до Калинівського районного бюджету для відділу освіти Калинівської РДА освітньої субвенції по КЕКВ «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на оплату праці педагогічних працівників в сумі 2590812,40грн.

9400 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету

КПКВКМБ 9410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції»

За 12 місяців 2018 року по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади передано з місцевого бюджету до Калинівського районного бюджету на утримання вторинної ланки медицини (Калинівській ЦРЛ) та первинної ланки медицини (Калинівському районному медичному центру первинної  медико-санітарної допомоги) медичної субвенції на загальну суму 1288,8 тис.грн.

9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

КПКВКМБ  9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

За 12 місяців 2018 року по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади здійснено видатки в сумі 1928662,15 грн. по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів». Касові видатки склали 1914490,35 грн. Протягом 2018 року було виділено кошти районному бюджету: 
- на утримання посади фахівця із соціальної роботи районного соціального центру для сім’ї, дітей та молоді  в територіальній громаді, з метою забезпечення належного соціального захисту жителів громади у сумі 68207 грн.;
- на виплату цільової грошової допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність з метою забезпечення проїзду до Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова для отримання програмного гемодіалізу  у сумі 5573грн.;
- Управлінню праці та соціального захисту населення Калинівської РДА на відшкодування компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом у сумі 37764 грн.;
- Управлінню праці та соціального захисту населення Калинівської РДА на відшкодування послуг зв’язку пільгової категорії населення в сумі 1350 грн.;
- на утримання ставки керівника гуртків дитячого будинку творчості в сумі 84693 грн.;
- на утримання КУ «Трудовий архів» в сумі 6199 грн.;
- на утримання 2,75 ставки соціальних робітників КУ Територіальний центр соціального обслуговування в сумі 179578 грн.;
- на утримання ФАП с.Чернятин в сумі 77460 грн.;
- на утримання Новогребельської АЗПСМ в сумі 360031 грн.;
- на пільгові рецепти жителям громади та придбання медичних засобів – 10000 грн.;
- на лікування жителів хворих на цукровий діабет в сумі 4150 грн.;
- на утримання ставки бухгалтера та методиста методичного кабінету – 209429 грн.;
- на доїзд вчителів та підвіз учнів ЗОШ – 89249 грн.;
- на харчування учнів ЗОШ та дітей ДНЗ – 278310 грн.;
- на придбання канцтоварів, лако-фарбових матеріалів та інше – 41990 грн.;
- на послуги Інтернет – 3712 грн.;
- на навчання та відрядження – 12165 грн.;
- на придбання засобів навчання, меблів, технічного оснащення – 120411 грн.; 
- на утримання дошкільної групи – 292000 грн.;
- на утримання техпрацівників і оплату енергоносіїв закладів освіти – 495000 грн.
        В серпні місяці районним бюджетом було повернуто невикористані кошти іншої субвенції в сумі 448608,85 грн., а в грудні повернуто невикористаної субвенції в сумі 11584,18 грн. 
За 12 місяців 2018 року по спеціальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади було здійснено видатки в сумі 104146 грн. по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів», з них 94146 грн. на придбання технічного оснащення 1 класів ЗОШ, але в серпні місяці районним бюджетом було повернуто невикористані кошти іншої субвенції, та 10000 грн. надана субвенція районному бюджету на придбання обладнання для Новогребельської АЗПСМ.

9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Протягом 12 місяців 2018 року на виконання Програми сприяння діяльності органу ДКСУ в казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів Калинівського району бюджетом ОТГ та на виконання сільської програми техногенної та пожежної безпеки об’єктів усіх форм власності передбачено кошти в сумі 20,0 тис.грн. Касові видатки складають 20,0тис.грн. по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів».

Стан розрахунків бюджетних установ
з дебіторами та кредиторами

Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом відсутня. 
Прострочена дебіторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом відсутня. 
Станом на 01 січня 2019 року дебіторська заборгованість складає 45317грн., в т.ч. загальний фонд - 39390 грн. по передплаті періодичних видань на 2019 рік, спеціальний фонд – 2783 грн. батьківська плата за харчування дітей та заборгованість по розрахунках із соціального страхування по лікарняним в сумі 3144 грн. 
 Фінансових зобов’язань, взятих розпорядниками коштів бюджету ОТГ без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про бюджет ОТГ) на відповідний рік, які не відображаються у звіті про бюджетну заборгованість немає. 

Фінансування 

Фінансування загального фонду місцевого бюджету 
На початок бюджетного року залишки коштів на котловому рахунку складали 1570391,06 грн., оборотний залишок -100000 грн., передано коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 2565361,94 грн., залишок коштів на кінець бюджетного року складає – 1928462,51 грн., в т.ч. кошти освітньої субвенці – 502044,74 грн.
Фінансування спеціального фонду місцевого бюджету 
        На початок бюджетного року залишки коштів на рахунках спеціального фонду по власним надходженням складали 585,51 грн., в січні 2018 року під час об’єднання сільських рад з рахунків Чернятинської сільської ради було перераховано залишки коштів в сумі 11735,53 грн. код 205340. Залишок коштів на кінець бюджетного року складає 18268,55грн.
         На початок бюджетного року залишки коштів на рахунках спеціального фонду по іншим надходження спеціального фонду складали 28127,38 грн., код 208340 - в січні місяці кошти в сумі 5431,69 грн. були перераховані до загального фонду бюджету, в зв’язку із втратою цільового призначення коштів, залишок коштів на кінець бюджетного року сладає – 23927,94 грн. За 2018 рік  отримано коштів із загального фонду  бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 2565361,94 грн.

     
Начальник відділу фінансів,
бухгалтерського обліку 
та звітності – головний бухгалтер                                            О.В.Кліщенко

https://rada.info/upload/users_files/04328654/f68a131985fb8475d73f5a340a6d425e.doc


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua