Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Новогребельська громада» (код ЄДРПОУ: 04328654) був реорганізований і увійшов до складу Калинівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
Новогребельська сільська об'єднана територіальна громада
припинила діяльність, увійшла до складу Калинівської громади

Звіт про бюджет за 2019 рік

ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТУ

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  ОТГ 

ЗА  2019 РІК

 

 

                 Виконання  доходів  місцевого бюджету

 

        Загальний обсяг доходів бюджету Новогребелської сільської ОТГ за 2019 рік склав 19 547,2 тис.грн., що перевищує надходження за 2018 рік на 1067,7 тис.грн., або перевиконання складає 105,7%.

До загального фонду бюджету ОТГ (із урахуванням трансфертів) за 2019 рік надійшло доходів –  18 753,1 тис. грн., або 100,6 відсотків до уточнених показників затверджених на бюджетний рік, в тому числі доходів загального фонду (без офіційних трансфертів) – 9578,3 тис. грн., або 101,3 відсотка до уточненого річного плану 2019 року, з них:

-        податку на доходи фізичних осіб – 3510,3 тис. грн., що на 53,9 тис.грн. менше уточненого річного плану, виконання 98,5%;

-        податку на прибуток підприємств комунальної власності – 0,2 тис. грн., що на 0,1 тис.грн. більше затвердженого плану 2019 року, виконання 207%;

-        рентної плати за використання природних ресурсів – 1,2 тис. грн., що на 0,4 тис.грн. більше затвердженого плану 2019 року, виконання 156,2%;

-        акцизного податку – 10,9 тис. грн., що на 0,3  тис. грн. більше затвердженого річного плану, виконання 102,9%;

-        податку на нерухоме майно – 263,7 тис. грн., що більше на  30,8 тис. грн.

більше уточненого плану 2019 року, виконання 113,2%;

-     земельного податку та орендної плати  – 3716,3 тис. грн.,  що на 99,6 тис. грн. більше уточненого річного плану, виконання 102,8%;

-   транспортного податку – 25,0 тис. грн. виконання затвердженого плану 2019 року складає 100%;

-    єдиного податку – 2034,8 тис. грн., що на 40,1 тис. грн. більше уточненого річного плану, виконання 102%;

-   адміністративних зборів та платежів  - 15,0  тис. грн., що на 1,1 тис.грн. більше уточненого плану 2019 року, виконання 107,6%.

Основним бюджетоутворюючим джерелом загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади є  місцеві податки (податок на нерухоме майно, земельний податок, єдиний податок), які складають 63,1% в структурі доходів без урахування офіційних трансфертів, та 30,9% в структурі загального обсягу доходів бюджету ОТГ за 2019 рік.

    

       До спеціального фонду бюджету ОТГ (із врахуванням трансфертів) за  2019 рік  надійшло 794,1 тис.грн., що на 108,3 тис.грн. більше уточненого річного плану, з них:

 - екологічного податку – 6,0 тис. грн., що на 3,7 тис.грн. більше затвердженого   річного плану, виконання 262,7%;

 -  цільові фонди  - 7,2 тис. грн., або на 3,5 тис. грн. більше уточненого плану 2019 року, виконання 195%;

- інші надходження (грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону прир.навкол.середовища) – 1,9 тис.грн., що на 1,4 тис.грн. більше затвердженого   річного плану, виконання 386%; 

  - власних надходжень бюджетних установ – 670,6 тис.грн., або на 0,1 тис.грн. більше затвердженого  річного плану, виконання 100%.

        Найбільшу питому вагу в даних надходженнях займають власні надходження бюджетних установ – це батьківська плата за харчування дітей в закладах освіти 70,9 тис.грн. та 271,9 тис.грн. - надходження в натуральній формі від юридичних та фізичних осіб, батьків закладів освіти, у вигляді продуктів харчування, твердого палива, спортивного обладнання та інших матеріальних цінностей.

З державного, обласного та районного бюджету до бюджету ОТГ надійшло субвенцій та дотацій в сумі 9284,0 тис.грн., або 47,5% від загального обсягу доходів бюджету:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад – 794,9 тис. грн., або  100% до уточненого річного плану;

освітньої субвенції з державного бюджету – 5644,5 тис. грн., або  100% до затвердженого   річного плану;

медичної субвенції з державного бюджету – 1143,5 тис. грн., або  100%  до затвердженого   річного плану;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 50,0 тис. грн., або  100% до затвердженого  річного плану;

 - дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та  охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 642,7 тис.грн., або 100 % до затвердженого плану 2019 року;

- дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету – 2,8 тис.грн., або 100 % до затвердженого плану 2019 року;

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  82,5 тис. грн. або 100%  до затвердженого річного плану;

- субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 150,0 тис. грн. або  100%  до затвердженого річного  плану;

- іншої субвенції з місцевого бюджету надійшло – 156,6 тис. грн., або 100 %  до уточненого річного плану .

 

Виконання видатків бюджету ОТГ

 

Одержані бюджетом ОТГ доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків , а саме:

 • своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами та надаються бюджетним установам;
 • профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами та одержувачами бюджетних коштів своїх функцій та пріоритетні програми.

             Загальний обсяг видатків бюджету ОТГ за 2019 рік склав 19 854,0 тис. грн., що складає 96,6% до уточненого річного плану 2019 року 20543,8 тис. грн., в т.ч. видатки загального фонду16 783,9 тис.грн. При фінансуванні розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття бюджету ОТГ.

           У загальній структурі  видатків  бюджету  по загальному фонду видатки на оплату праці з нарахуваннями  становлять 11 784,7 тис. грн., тобто 70,2%. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено 206,4 тис. грн., або 1,2%, на придбання продуктів харчування та медикаментів643,2 тис. грн., або 8,3%.

          Найбільшу питому вагу у складі видатків займають видатки на фінансування установ і заходів соціально-культурної сфери – 57,6 відсотків.

На забезпечення діяльності сільської ради в 2019 році використано кошти загального фонду в сумі 3617,2 тис.грн., що становить 97,6 % від плану. У складі видатків загального фонду займають 20,6 відсотків. В повному обсязі забезпечені виплати по заробітній платі з нарахуваннями – 3453,6 тис.грн., послугах зв’язку 1,6 тис.грн. та по комунальних послугах – 53,8 тис.грн. Для забезпечення виконання власних та делегованих повноважень сільської ради було виділено кошти в сумі 73 тис.грн. на придбання канцелярських товарів, бланків та журналів, на передплату періодичних видань, придбання меблів, газового котла, електротовари та миючі засоби. Було придбано комп’ютерну техніку та оргтехніку на суму 99 тис.грн.

 

 Відповідно до затвердженої Програми розвитку місцевого самоврядування в Новогребельській сільській раді на 2017-2020 роки в 2019 році використано кошти в сумі 18,8 тис.грн. на оплату заочного навчання 2-х посадових осіб сільської ради

Установи освіти профінансовані на 92,9%, при уточненому плані на рік 11 896,0 тис.грн. видатки склали 11 055 тис.грн

Бюджетну Програму розвитку закладів дошкільної освіти об’єднаної територіальної громади на 2019 рік виконано на 91,2%, витрати на утримання дитячого дошкільного закладу склали 1 532,3 тис.грн.

В повному обсязі забезпечені захищені статті видатків, в т.ч.:

  • виплати по заробітній платі з нарахуваннями – 1210,1 тис.грн.,
  • оплата комунальних послуг  – 39,2 тис.грн.,
  • продукти харчування – 138,4 тис.грн.,
  • медикаменти та перев'язувальні матеріали – 4,3 тис.грн.;
  • на навчання працівників з охорони праці – 0,6 тис.грн.

Вартість харчування одного діто-дня в середньому за рік склало 35 грн.

Видатки спеціального фонду при плані на 2019 рік на загальну суму 497,8 тис.грн., проведені на загальну суму 470,1 тис.грн. за напрямами:

Видатки за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 359,8 тис.грн., в т.ч. 31,9 тис.грн. витрачено на продукти харчування (батьківська плата за харчування дітей дошкільних закладів) та оприбутковано лишків матеріальних цінностей під час проведення щорічної інвентаризації на суму 327,9 тис.грн.;

 • Інші джерела власних надходжень – 95,8 тис.грн. (благодійна допомога);
 • Інші кошти спеціального фонду на загальну суму – 14,5 тис.грн., за рахунок коштів, що передавались із загального фонду було придбано генератор для закладу дошкільної освіти с.Нова Гребля.

Протягом бюджетного року було отримано благодійну допомогу від приватних підприємців, підприємства ТОВ «Надія Агро» та батьків закладу дошкільної освіти у вигляді продуктів харчування, твердого палива та необоротних активів (іграшки, штучна ялинка).

 

        Бюджетну програму «Сільська школа» виконано на 92,9%, тобто загальні видатки на утримання загальноосвітніх шкіл склали 9028,1 тис.грн.

          В повному обсязі забезпечено виплату на заробітну плату з нарахуваннями  - 6880,6 тис.грн. та оплата енергоносіїв – 194,9 тис.грн. За рахунок коштів місцевого бюджету також було забезпечено харчування всіх учнів закладів загальносередньої освіти, підвіз вчителів до місця роботи і назад, та підвіз учнів до школи, послуги Інтернету та інші поточні видатки, які забезпечили належну роботу закладів.

За рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників в сумі 5206,9 тис.грн., за рахунок дотацій з місцевого бюджету проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями технічних працівників в сумі 645,4тис.грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 1028,3 тис.грн.

Протягом 2019 року було придбано на загальну суму 82,5 тис.грн. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова українська школа» комп’ютерна техніка, оргтехніка, дидактичні матеріали та засоби навчання, меблі для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова українська школа» ЗОШ с.Нова Гребля та дидактичні матеріали та засоби навчання НВК ЗОШ – ДНЗ с.Чернятин. На співфінансування НУШ з місцевого бюджету було виділено кошти в сумі 9,145 тис.грн., з них використано – 6,057 тис.грн. на меблі для першого класу ЗОШ с.Нова Гребля та 3,088 тис.грн. на придбання комп’ютерного обладнання.

За рахунок залишку коштів освітньої субвенції, який утворився на 01.01.2019 року, придбано дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп’ютерного обладнання для забезпечення НУШ на суму 270,0 тис.грн., шкільних меблів, комп’ютерного обладнання і оргтехніки на суму 216,0 тис.грн.

На реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, а саме на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої з обласного бюджету надійшло 150,0 тис.грн., з них використано на НВК ЗОШ с.Чернятин 60,6 тис.грн. та ЗОШ с.Нова Гребля 89,4 тис.грн.

Відповідно до розпорядження голови обласної Ради від 01 лютого 2019 року №13 «Про шістнадцятий обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад» Новогребельською ОТГ було взято участь в 16 обласному конкурсі та виграно проєкт на загальну суму 90,6 тис.грн. «Енергоефективні технології для Нової школи» на придбання котла для ЗОШ І-ІІІ ст. с.Нова Гребля. Проєкт реалізовано за кошти обласного бюджету – 36,0 тис.грн., та кошти місцевого бюджету 41,05 тис.грн.

За рахунок коштів іншої субвенції з районного бюджету Калинівського району було придбано лінолеум на суму 10,0 тис.грн. За рахунок коштів місцевого бюджету було проведено капітальний ремонт класної кімнати будівлі ЗОШ с.Нова Гребля для забезпечення НУШ  в сумі 68,2 тис.грн.

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» та постанови КМУ №823 від 25.08.2005р. було надано одноразову допомогу дитині-сироті після досягнення нею 18-річного віку жительці с.Чернятин  сумі 1,8 тис.грн.

Видатки на Програму підвищення доступності та якості медичного обслуговування населення об'єднаної територіальної громади на 2019 рік склали 85,3 тис.грн., виконання склало 99,8%, з них на 75,8 тис.грн. виготовлення ПКД на реконструкцію будівлі Новогребельської амбулаторії та 9,5 тис.грн. на проведення поточної інвентаризації будівлі амбулаторії, технічне обслуговування, перевірку газопроводів та газового обладнання ФаПів в с.Чернятин.

 

Виконання бюджетної Програми «Соціальний захист населення ОТГ» в 2019 році склало 53,9%, при плані 152,7 тис.грн. використано кошти в сумі 82,3 тис.грн. Було надано матеріальну допомогу:

  • на лікування 29 мешканцям громади – 50,6 тис.грн.,
  • на вирішення соціально-побутових питань 13 чол. на суму 17, 22 тис.грн.,
  • 4-м учасникам Чорнобильської катастрофи в сумі 2,0 тис.грн.,
  • на поховання 6-м чол. в сумі 6,5 тис.грн.,
  • 3-м учасникам АТО в сумі 6,0 тис.грн.

 

На виконання Програми розвитку закладів соціально-культурної сфери за 2019 рік із загального фонду місцевого бюджету витрачено –  351,9 тис. грн. або 78,9% від уточненого плану, з них заробітна плата з нарахуваннями - 240,4 тис.грн. та оплата енергоносії – 31,5 тис.грн. За поточний рік було виготовлено енергетичний паспорт на будівлю будинку культури с.Нова Гребля - витрати склали 7,3 тис.грн. та проведено технічне обстеження та оцінку технічного стану будівлі  – 6,7 тис.грн.

Видатки спеціального фонду при плані на 2019 рік на загальну суму  22,2 тис.грн., проведені на загальну суму 21,0 тис.грн. Було придбано в Будинок культури штучну новорічну ялинку на суму 8,9 тис.грн., виготовлено ПКД на капітальний ремонт вимощення біля будинку культури с.Нова Гребля 2,0 тис.грн., поповнено бібліотечний фонд сільської бібліотеки.

На виконання Програми відзначення в селі державних свят, пам’ятних та ювілейних дат, проведення інших культурних заходів у 2019 році  Новогребельської об’єднаної територіальної громади на підтримку та фінансування організаційних культурних заходів використано кошти  в сумі 55,3 тис.грн. В рамках програми за рахунок коштів місцевого бюджету було проведено такі заходи та святкування:

  • Восьме Березня – 9,9 тис.грн.,
  • День Перемоги – 15,0 тис.грн.,
  • День Незалежності – 6,0 тис.грн.,
  • День захисника вітчизни – 15,0 тис.грн.,
  • День села – 5,0 тис.грн.,
  • придбано електрогірлянду на ялинку та павільйон – 4,4 тис.грн.         

Відповідно до затвердженої Програми розвитку фізичної культури і спорту на території об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на підтримку та фінансування спортивних заходів було виділено 8,98 тис.грн. – придбано спортивну форму для молодшої сільської футбольної команди та спортивний інвентар.

Видатки по фінансуванню житлово-комунального господарства, відповідно до бюджетної програми «Благоустрій населених пунктів об'єднаної територіальної громади» за звітний період по загальному фонду склали 278,2 тис. грн., що становить 83,9% до уточнених  кошторисних призначень на рік.

       Кошти спрямовані на проведення робіт по благоустрою населених пунктів громади та стабільної роботи комунального підприємства. За 2019 рік було придбано лампи та світильники для вуличного освітлення 3,4 тис.грн., лако-фарбові матеріали 8,5 тис.грн. для проведення поточного ремонту пам’ятників, елементів благоустрою (лавки) 21,9 тис.грн. та інше, всього на суму 39,0 тис.грн.,

- проведено підгортання стихійного сміттєзвалища – 7,3 тис.грн.,

- оплачено полуги автовишки при порізці дерев – 5,4 тис.грн.;

- оплачено послуги з благоустрою території комунальному підприємству–80,8 тис.грн.;

- виготовлено кошторисну документацію на поточний ремонт мережі зовнішнього вуличного освітлення – 1,4 тис.грн.;

- виготовлено технічний паспорт на очисні споруди – 3,0 тис.грн.;

- оплачено за приєднання до електричних мереж та перевірку лічильників – 13,6 тис.грн.;

      - оплачено енергоносіїв за зовнішнє вуличне освітлення забезпечена в повному обсязі та складає 44,5 тис.грн.

Новогребельською ОТГ було взято участь в 16 обласному конкурсі та виграно проєкт "Світло біля кожної оселі. Зовнішнє освітлення вул.М.Коцюбинського, с. Нова Гребля" на загальну суму 109,7 тис.грн. Проект було реалізовано за кошти обласного бюджету – 37,4 тис.грн., протяжність мережі – 398,56 м.

Відповідно до затвердженої Програми економічного та соціального розвитку Новогребельської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік було придбано майданчики під контейнери для збору ТПВ на суму 119,6 тис.грн.

На проведення нормативно-грошової оцінки земель в с.Чернятин та виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту с.Чернятин використано кошти в сумі 82,8 тис.грн.

На виконання Програми забезпечення розроблення містобудівної документації «Генеральний план с. Нова Гребля» на розробку генерального плану с.Нова Гребля, розділу до генерального плану інженерно-технічні заходи цивільного захисту, на розробку плану зонування території використано кошти в сумі 260,2 тис.грн.

На виконання Програми економічного та соціального розвитку Новогребельської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ реалізовано чотири проекти:

 • «Капітальний ремонт фасаду будівлі будинку культури по вулиці Шкільній, 15 в с. Нова Гребля, Новогребельської ОТГ, Калинівського району, Вінницької області» на загальну суму 399,6 грн.,
 • «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Миру в с. Чернятин, Новогребельської ОТГ, Калинівського району, Вінницької області задля забезпечення належного рівня безпеки» на суму 203,5тис.грн. довжиною 1415,1 м.,
 • «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Молодіжна в с. Чернятин, Новогребельської ОТГ, Калинівського району, Вінницької області задля забезпечення належного рівня безпеки» на суму 113,3 тис.грн. протяжністю 887,2 м.,
 • «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Коцюбинського в с. Нова Гребля, Новогребельської ОТГ, Калинівського району, Вінницької області задля забезпечення належного рівня безпеки» на суму 78,4 тис.грн. протяжністю 602,4 м.

За рахунок коштів місцевого бюджету - 107,1 тис.грн.:

 • «Капітальний ремонт фасаду будівлі будинку культури по вулиці Шкільній, 15 в с. Нова Гребля, Новогребельської ОТГ, Калинівського району, Вінницької області»  в сумі 53,4 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації, авторський та технічний нагляд., експертизу ПКД, капітальний ремонт,
 • «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Миру в с. Чернятин, Новогребельської ОТГ, Калинівського району, Вінницької області задля забезпечення належного рівня безпеки»  в сумі 8,8 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації, авторський та технічний нагляд,
 •  «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Молодіжна в с. Чернятин, Новогребельської ОТГ, Калинівського району, Вінницької області задля забезпечення належного рівня безпеки» в сумі 5,3 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації, авторський та технічний нагляд,
 • «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Коцюбинського в с. Нова Гребля, Новогребельської ОТГ, Калинівського району, Вінницької області задля забезпечення належного рівня безпеки» в сумі 39,5 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації, авторський та технічний нагляд.

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2019р. №365-р у 2019 році було виділено та освоєно субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) в розмірі 50,0 тис.грн. на придбання 8 автобусних зупинок для Новогребельської сільської ради, а також виграно проект в 16 обласному конкурсі “Придбання зупинок громадського транспорту для Новогребельської ОТГ” на який виділено кошти з обласного бюджету 72,3 тис.грн. На співфінансування проектів з місцевого бюджету було виділено 17,7 тис.грн.

 

На виконання Програми по утриманню та ремонту автомобільних доріг територіальної громади було виділено кошти з загального фонду в сумі 427,5 тис.грн., фактично виконано робіт на суму 349,2 тис.грн. забезпечено виконання на 81,7% від річного плану. Проведено рід робіт, а саме:

- виготовлено КД 2,2 тис.грн. та проведено поточний ремонт 4,0 тис.кв.м. вулиць Горького та Рильського в с.Чернятин на суму 197,3 тис.грн.,

-  виготовлено КД 1,5 тис.грн. та проведено поточний ремонт 1,56 тис.кв.м. вул.Терешкової в с.Нова Гребля на суму 134,6 тис.грн.,

- виготовлено кошторисні документації на поточні ремонти вулиць Шевченка 1,8 тис.грн. та вул.Шкільна 1,3 тис.грн.

- послуги автогрейдера 10,5 тис.грн.

      Видатки спеціального фонду місцевого бюджету  становлять 233,2 тис. грн., що складає 99,4% до уточненого річного плану 234,6 тис. грн. 

 На проведення капітальних видатків освоєно 233,2 тис.грн., з них на проведення капітального ремонту 180 кв.м. тротуару по вул.Шкільна с.Нова Гребля.

 На виконання Програми підтримки членського представництва сільської ради у Вінницькій обласній Асоціації органів місцевого самоврядування,  виділено кошти з загального фонду в сумі 4,72 тис.грн. на сплату членських внесків до Вінницької обласної Асоціації  органів місцевого самоврядування та Асоціації ОТГ.

На виконання Програми забезпечення розроблення містобудівної документації на 2019 рік, виділено кошти по спеціальному фонду в сумі 16,3 тис.грн. за рецензію на генеральний план с.Нова Гребля, фактичне виконання за рік склали 9,0 тис.грн. або 55,2%.

За 12 місяців 2019 року по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади передано з місцевого бюджету до районного бюджету Калинівського району на утримання вторинної ланки медицини (Калинівській ЦРЛ) та первинної ланки медицини (Калинівському районному медичному центру первинної  медико-санітарної допомоги) медичної субвенції на загальну суму 1143,5 тис.грн.

На 12 місяців 2019 року по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади передбачено трансферти до районного бюджету в сумі 865,899 тис.грн., профінансовано видатків в сумі  865,899 тис.грн. по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів», з них було повернуто районим бюджетом невикористані кошти в сумі 12,258тис.грн. Протягом 2019 року було виділено кошти районному бюджету, з них:

 • Комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Калинівського району, Вінницької області» на утримання 2,75 ставки соціальних робітників в сумі 209,178 тис.грн.;
 • на утримання ставки керівника гуртків Калинівського районного будинку дитячої творчості  в сумі 104,034 тис.грн.;
 • відділу освіти Калинівської райдержадміністрації на утримання ставки методиста методичного кабінету в сумі  165,8 тис.грн.;
 • Управлінню праці та соціального захисту населення на надання пільг окремим категоріям громадян за послуги зв’язку в сумі 0,914 тис.грн.;
 • Управлінню праці та соціального захисту населення на відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом жителям пільгової категорії 74,97 тис.грн.;
 • Управлінню праці та соціального захисту населення на компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно ПКМУ від 29.04.2004р. №558 в сумі 3,44 тис.грн.;
 • Комунальному підприємству «Калинівський районний медичний центр первинної  медико-санітарної допомоги Калинівської районної ради» для АЗПСМ Новогребельської сільської об’єднаної територіальної громади на оплату комунальних послуг, виписку пільгових рецептів та придбання туберкуліну, медичних засобів в сумі 69,0 тис.грн.;
 • Калинівській ЦРЛ на відшкодування вартості препарату інсулін для хворих на цукровий діабет в сумі 2,0 тис.грн.;
 • Комунальному підприємству «Калинівський районний медичний центр первинної  медико-санітарної допомоги Калинівської районної ради» на покращення медичного обслуговування жителів Новогребельської ОТГ фельшерсько-акушерськими пунктами в с.Чернятин в сумі 229,844 тис.грн.;
 • на утримання КУ «Трудовий архів» в сумі 6,719 тис.грн.

 

Всі видатки проводились за рахунок субвенцій з державного бюджету, власних ресурсів та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами відсутня.

Прострочена дебіторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом відсутня.

Станом на 01 січня 2020 року дебіторська заборгованість складає 34тис.грн., в т.ч.:

- загальний фонд – 32,2 тис.грн. по передплаті періодичних видань на 2020 рік,

-заборгованість по розрахунках із соціального страхування по лікарняним в сумі 1,8 тис.грн.


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua