Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Новогребельська громада» (код ЄДРПОУ: 04328654) був реорганізований і увійшов до складу Калинівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
Новогребельська сільська об'єднана територіальна громада
припинила діяльність, увійшла до складу Калинівської громади

Рішення про бюджет ОТГ на 2019 рік

Фото без опису

 УКРАЇНА

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

КАЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я       №  265

                           

    21  грудня 2018 року

15 сесії 7 скликання

 

Про місцевий бюджет Новогребельської

сільської об’єднаної

територіальної громади на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", Новогребельська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 17 392 971 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 17 362 471 гривень та доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 30 500 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки  бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 17 392 971  гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади -  17 052 471 гривень та видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади -  340 500 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 310 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 310 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,59 відсотків видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення:

до бюджету об’єднаної територіальної громади з державного бюджету:

- освітня субвенція – 5644500 гривень;

- медична субвенція – 1143500 гривень;

- базова дотація – 616600 гривень.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
         5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  12717496 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»:

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»:

- екологічний податок;

- інші надходження;

-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;

- цільові фонди.    

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 71 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України,  спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 (крім визначених частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України) цього рішення спрямовуються відповідно на:

- видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ (за рахунок джерел, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України);

- видатки цільового фонду сільської ради (за рахунок джерел, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України);

- заходи, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України).

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на: 

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перевязульних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

10. Дозволити сільському голові здійснювати у 2019 році розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з подальшим поверненням таких коштів на рахунки бюджету до кінця поточного бюджетного періоду.

         11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України дозволити сільському голові здійснювати повноваження щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Надати право сільському голові, як головному розпоряднику коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, на виконання норм статей 20, 28 Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

13. Враховуючи норми частин 7, 8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання бюджету об'єднаної територіальної громади:

- надати право сільському голові за обґрунтованим поданням керівників бюджетних установ, здійснювати у міжсесійний період перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, окремо за загальним та спеціальним фондами, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі кодів економічної класифікації видатків;

- надати право виконавчому комітету сільської ради здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у межах загального обсягу бюджетних призначень.

14. Установити, що у 2019 році орендна плата бюджетних установ за оренду майна комунальної власності спрямовується 100%  до загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади.

15. Це рішення набирає чинності 01 січня 2019 року.

16. Додатки   1 - 6  до цього рішення є його невід'ємною частиною.

17. Начальнику відділу  фінансів, бухгалтерського обліку та звітності оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, управління комунальним господарством, соціально-економічного розвитку (Черненко Н.В.).

 

додатки до рішення 1-6

https://rada.info/upload/users_files/04328654/b0ac127d645cb86d3df0f1833adf9c6c.xls

https://rada.info/upload/users_files/04328654/435551c261427d757408851431ce6ed4.xls

https://rada.info/upload/users_files/04328654/afb853323a65fb540ded689209f77b5f.xls

https://rada.info/upload/users_files/04328654/bd4fe46fc191e31bb1fb1da8b8889ad0.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04328654/4de36f714a645b559a6a06ad9f7154ef.xls

https://rada.info/upload/users_files/04328654/cb8eb85d77b07996d210e9a721454857.xlsx

 

 

УКРАЇНА

Новогребельська сільська рада

Калинівського району Вінницької області

 

РІШЕННЯ №25

 

19 січня 2018 року                                                               2 сесії 7 скликання

 

Про бюджет об’єднаної

територіальної громади

на 2018 рік

 

           Розглянувши поданий виконавчим комітетом проект сільського бюджету на 2018 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 77 Бюджетного кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА:    

         1. Визначити на 2018 рік:

-доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 14898,019 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 14889,719 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 8,3 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 14898,019 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 13075,539 тис.грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету 1822,48 тис.грн. (додаток 3);

-профіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 1814,18 тис.грн., в тому числі загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади згідно з додатком №2 цього рішення;

-дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 1814,18 тис.грн., в тому числі спеціального фонду сільського бюджету бюджету об’єднаної територіальної громади згідно з додатком №2 цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік  у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 13075,539 тис.грн. та спеціальному фонду  1822,48тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 100,0 тис.грн.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік за їх економічною структурою:

«Заробітна плата»;

«Нарахування на заробітну плату»;

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали»;

«Продукти харчування»;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»;

«Окремі заходи по реалізації (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»;

«Поточні трансферти  органам державного управління інших рівнів»;

«Поточні трансферти населенню населенню».

6. Затвердити в складі видатків бюджету об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 11868,439 тис.грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9.  Установити,  що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік :

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72  Бюджетного кодексу України щодо бюджету об’єднаної територіальної громади.

 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

12. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, управління комунальним господарством, соціально-економічного розвитку, з наступним затвердженням рішенням сесії сільської ради, в разі необхідності, на основі обґрунтованих пояснень головних розпорядників кредитів, здійснювати у міжсесійний період:

-  зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного та місцевих бюджетів з одночасним внесенням змін до бюджету об’єднаної територіальної громади;

- перерозподіл видатків між кодами функціональної та економічної класифікації і вносити відповідні зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади.

13. На виконання пункту 16 частини 1 статті 66 Бюджетного кодексу України затвердити Порядок та норматив відрахування до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади комунальними унітарними підприємствами, які належать до сільської комунальної власності, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності на постійно (згідно з додатком 7 до рішення).

14. Установити, що в 2018 році орендна плата бюджетних установ за оренду майна спрямовується:

           100 % - до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади.

          15. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.

16. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, управління комунальним господарством, соціально-економічного розвитку (Черненко Н.В.).

 

 

 

Сільський голова

 

В.Л.Порхун

 

 Додаток №7

         до рішення  2  сесії

         сільської ради  7 скликання

                                                                            від 19 січня 2018 року  №25

                                                                                       

ПОРЯДОК

 та норматив відрахування до загального фонду

сільського бюджету комунальними унітарними підприємствами, які належать до сільської комунальної

власності, частини чистого прибутку (доходу) за результатами

фінансово-господарської діяльності на постійно

 

1. Порядок та норматив відрахування до загального фонду сільського бюджету комунальними унітарними підприємствами, які належать до сільської комунальної власності, частини чистого прибутку (доходу) на постійно (далі – Порядок) розроблено на виконання пункту 16 частини 1 статті 66 Бюджетного кодексу України.

 

2. Відповідно до цього Порядку встановлюється норматив відрахування до загального фонду сільського бюджету комунальними унітарними підприємствами, які належать до сільської комунальної власності (далі - підприємствами), і мають здійснювати нарахування та сплату до загального фонду сільського бюджету частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності на постійно у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

 

3. Норматив відрахування встановлюється в розмірі 15 відсотків до чистого прибутку (доходу), виходячи з аналізу фінансово-господарської діяльності та економічних факторів, які впливають на діяльність даних підприємств, з відповідним розглядом та погодженням з постійною комісією сільської Ради з питань планування, фінансів, бюджету, управління комунальним господарством, соціально-економічного розвитку.

 

4. Керівники підприємств щорічно під час складання річних фінансових планів на наступний рік зобов’язані передбачити планову суму відрахувань частини чистого прибутку (доходу) до сільського бюджету, не менше встановленого рішенням сільської Ради нормативу.

 

5. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду сільського бюджету, розраховується підприємствами відповідно до Порядку та нормативу, встановленого сільською Радою.

 

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними унітарними підприємствами до органів державної фіскальної служби за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року у терміни, передбачені для квартальної звітності — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

6. Визначена відповідно до Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідний рахунок з обліку даних надходжень до загального фонду сільського бюджету, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області.

 

7. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу), відповідно до Порядку та нормативу відрахування до загального фонду сільського бюджету, комунальні унітарні підприємства, які належать до сільської комунальної власності, подають до управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, що здійснює функції з їх управління.

 

 

 

Сільський голова                                                                                 В.Л.Порхун

https://rada.info/upload/users_files/04328654/f8c01187665bdc10540e110202fa3bd9.docx


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua