Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Новогребельська громада» (код ЄДРПОУ: 04328654) був реорганізований і увійшов до складу Калинівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
Новогребельська сільська об'єднана територіальна громада
припинила діяльність, увійшла до складу Калинівської громади

Програма соціально-економічного розвитку Новогребельської ОТГ

Додаток

                                                                         до рішення сесії  сільської ради

                                                                         від  18.01.2018 року №__27___ 

 

                                                                                 

ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку

Новогребельської об’єднаної територіальної громади

на 2018 рік

 

Вступ

 

Програма економічного і соціального розвитку Новогребельської територіальної громади на 2018 рік (далі – Програма) розроблена з метою вироблення та втілення єдиної політики розвитку сільради у 2017 році, що вимагатиме від виконкому сільської ради чіткої взаємодії з депутатами сільської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, що розташовані на підвідомчій території та у відповідності до Закону України від 23.03.2000р. №1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.2011р. №702 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. № 621».

В основу Програми покладені ключові положення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385.

Програма є комплексною системою завдань  та засобів їх виконання на 2018 рік, що визначає цілі та стратегію  розв’язання  соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів економічного, соціального, культурного розвитку громади.

Фінансове забезпечення  програми економічного і соціального розвитку села   буде  здійснюватися  за рахунок різних джерел  фінансування: бюджетних  коштів, власних  коштів господарюючих об’єктів, доходів  від надання  платних послуг  бюджетними установами, благодійної, спонсорської допомоги та інших  джерел  не  заборонених  чинним  законодавством.

 

Соціально-економічна характеристика Новогребелької сільської ради

           

Загальна характеристика

 

            Новогребельська сільська об’єднана територіальна громада утворена на початку січня 2018 року внаслідок об’єднання двох сільських рад:

- Новогребельська сільська рада

- Чернятинська сільська рада.

            До складу Новогребельської сільської ради входить 2 населених пунктів – с. Нова Гребля та с. Чернятин.

            Станом на 01.01.2018 року загальна кількість мешканців складає 1720 особи, в т. ч. дітей дошкільного віку – 147, шкільного віку (до 16 років) – 208.

Провідною галуззю економіки, в якій сконцентрована більша частина основних фондів, є сільське господарство.

Новогребельська сільська рада має значні можливості для розвитку аграрного сектору, перетворення його у високоефективний сектор економіки, який здатний забезпечити продовольчу безпеку. Природно-кліматичні умови та родючі  землі дозволяють  отримувати високі врожаї всіх сільськогосподарських культур.

На території Новогребельської сільської ради функціонують торгівельні заклади (8 магазинів), 1 заклад громадського харчування на 120 посадкових місця, 2 відділення поштового зв’язку.

Також функціонують сільськогосподарські підприємства ТОВ «Агровінпром» та СВК «Надія», фермерське господарство «Імені Івана Богуна», Прат «Агрохім», Панський Хутір, СТОВ «Агро-Ленд», ТОВ «Прилуцьке», Прилуцьке Агро та фізичні особи підприємці, в користуванні яких перебувають на правах оренди  землі об’єднаної територіальної громади.

Ефективне функціонування реального сектору економіки сприяє збільшенню надходжень до сільського бюджету.

В структурі надходжень податків і зборів по сільській раді найбільш питому вагу займає орендна плата з юридичних осіб. Очікувана орендна плата по договорах оренди землі на 2018 рік складає  2835,4 тис.грн.

Всі кроки по стимулюванню економічного розвитку мають сенс, якщо в кінцевому рахунку, вони спрямовані на покращення якості життя людей.

SWOT-аналіз розвитку території Новогребельської сільської ОТГ

 

            За результатами SWOT-аналізу визначено найбільш важливі внутрішні фактори (сильні і слабкі сторони) та зовнішні обставини (можливості і загрози) для розвитку громади.

Результати SWOT - аналізу

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

1.Близькість до районного центра м.Калинівка

2.Наявність регулярного транспортного сполучення.

3.Cприятливі кліматичні умови для розвитку сільського господарства.

4.Газифікація населених пунктів.

5.Мобільний зв'язок та Інтернет в населених пунктах.

6.Електрифікація.

7.Наявність амбулаторії ЗПСМ.

8.Наявність закладів дошкільної освіти.

9.Наявність закладів загальної середньої освіти.

10.Наявність будинків культури та клубів, бібліотек, шкільного музею.

11.Наявність професійних кадрів.

12.Бажання позитивних змін та патріотизм територіальної громади.

 

1.Незадовільний стан окремих асфальтованих і гравійних доріг. 2.Неповна забезпеченість освітлення вулиць.

3.Відсутність коштів для впровадження сучасних технологій з енергозбереження.

4.Забруднення та хімічне отруєння ґрунтів та підземних вод гербіцидами та пестицидами.

5. Не вирішена проблема утилізації відходів та наявність стихійних сміттєзвалищ.

6.Відсутність централізованого водопостачання  та водовідведення.

7.Відсутність достатньої  кількості  вакансій, робочих місць в селах.

8.Відтік працездатного населення за кордон.

9.Відсутність обладнаних зон відпочинку.

10.Відсутність туристичної інфраструктури.

11.Тіньова зайнятість.

12. Не розроблена довгострокова  Стратегія розвитку громади.

Можливості

Загрози

1.Можливість розбудови соціальної інфраструктури села

2.Залучення грантових коштів на реалізацію проектів місцевого розвитку

3.Економічний розвиток та залучення інвестицій

4.Створення нових робочих місць

5.Наявність програм місцевих, державних та регіональних для розвитку села

1. Продовження антитерористичної операції на сході України

2. Світова фінансова та економічна криза, знецінення національної грошової одиниці

3. Політична нестабільність

4. Погіршення демографічної ситуації

5. Екологічні та техногенні  катастрофи

 

Враховуючи наявні досягнення, можливості та існуючі проблеми в Програмі визначено основні цілі та пріоритети розвитку Новогребельської сільської ОТГ у 2018 році.

           

Цілі та пріоритети розвитку Новогребельської сільської ради на 2018 рік

           

             У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної діяльності  громади на 2018 рік, які спрямовані на всесторонній розвиток населених пунктів Новогребельської сільської ОТГ.

            Програма розглядається як плановий документ найвищого рівня в громаді. 

            Основною метою Програми є забезпечення високих стандартів життя жителів Новогребельської сільської ОТГ, підвищення добробуту населення та розв'язання проблемних соціальних питань за рахунок забезпечення стійкого розвитку усіх галузей економіки громади, збільшення промислового і сільськогосподарського виробництва, пожвавлення підприємницької діяльності, стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності.

            Програму розроблено на основі цільового підходу по напрямам з визначенням проблемних питань, напрямів діяльності їх вирішення та очікуваних результатів. 

            Реалізація Програми буде забезпечена шляхом формування та вжиття комплексної системи заходів, визначених з урахуванням оцінки поточної ситуації та загального рівня розвитку населених пунктів громади. Її реалізація вимагає зосередження фінансових, фізичних та людських ресурсів та передбачає об’єднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, бізнесових кіл,

Основними проблемами соціально-економічного розвитку Новогребельської громади є:

- нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення;

- дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних інвестиційних проектів;

- безробіття та наявність тіньової зайнятості населення;

- зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні доходи;

- погіршення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури;

- відсутність водопостачання та часткова зношеність існуючих об’єктів систем водопостачання;

- низький рівень освітлення та водозабезпечення сіл;

- незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських перевезеннях, висока зношеність транспортних засобів для перевезення пасажирів;

- недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, культури у сільській місцевості;

- відсутність паспортизованих сміттєзвалищ та проблема з захороненням твердих побутових відходів;

- відсутність загальної топографічної зйомки земель та містобудівної документації території Новогребельської сільської ради;

- забрудненість берегів рік, ставків побутовими відходами.

 

Основні пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку:

Забезпечення якісних структурних зрушень у реальному секторі економіки; реалізація заходів з модернізації та технологічного оновлення виробництва, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

Активне сприяння розвитку підприємництва та зміцнення його позицій в економіці; подальша розбудова інфраструктури підтримки бізнесу; реалізація ефективної регуляторної політики.

Посилення інвестиційної привабливості територіальної громади шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату та ефективних стимулів для інвесторів; залучення інвестиційного ресурсу в економіку громади, а також донорської допомоги.

Розвиток внутрішнього ринку; підтримка місцевих товаровиробників та створення необхідних умов для розвитку виробництва товарів масового споживання; задоволення споживчого попиту населення через розширення пропозиції товарів і послуг.

Підвищення рівня життя населення на основі зростання його доходів, збільшення рівня зайнятості, стабільності соціального захисту громадян.   

Поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі забезпечення широкого доступу населення до якісної освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг.

Впровадження енергоощадних заходів на підприємствах, в бюджетній сфері, стимулювання населення до енергозбереження.

Покращення стану навколишнього природнього середовища, забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів.

У 2018 році особлива увага у соціально-економічному розвитку громади буде приділена наступним цілям:

  • досягнення економічної стабільності, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва;
  • ефективне використання на території громади виробничих територій, приміщень, земельних ділянок з метою розвитку малого та середнього бізнесу;
  • реалізація внутрішніх реформ, визначених курсом держави;
  • залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів соціально-економічного розвитку;
  • продовження оптимізації та удосконалення мережі освітніх закладів та закладів культури;
  • покращення інфраструктури медичних закладів та поліпшення надання медичних послуг населенню;
  • покращення інфраструктури систем водозабезпечення та благоустрою;
  • продовження капітального та поточного ремонтів об’єктів життєзабезпечення, відновлювання та підтримання в належному стані мережі сільських доріг;
  • продовження розширення мереж вуличного освітлення на території населених пунктів сільської ради;
  • впровадження заходів із енергозбереження.

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету, субвенцій з державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів. У процесі виконання Програма може уточнюватись. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Новогребельської сільської ради за поданням сільського голови.

 Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

Забезпечення стійкого розвитку економіки громади, зміцнення та розвиток малого та середнього підприємництва, залучення інвестицій

Проблемні питання:

Суперечність та неповнота чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів підприємництва.

Недостатній рівень професійних знань і досвіду підприємців-початківців щодо ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах.

Недостатній рівень реального партнерства між бізнесом, органами місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Невпорядкованість та складність одержання дозволів на започаткування та проведення підприємницької діяльності.

Труднощі з одержанням фінансування через високі відсоткові ставки на банківські кредити, відсутність необхідної застави та кредитної історії у суб’єктів малого підприємництва. Фактична недоступність довгострокового кредитування, що стримує розвиток підприємництва виробничої сфери.

Недостатньо оперативне розповсюдження серед підприємців інформації щодо змін у законодавстві України.

Недостатня розвиненість інфраструктури підтримки підприємництва.

Тіньова економіка та виплата заробітної плати “в конвертах”.

Складна процедура погодження документів по інвестиційних проектах, для реалізації яких надається державна підтримка.

Складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності. Обтяжливий процес підключення енергопотужностей, необхідних для реалізації нових інвестиційних проектів.

Складна воєнно-політична ситуація у країні.

 

Основні напрями діяльності:

Суттєве зменшення адміністративних бар'єрів на шляху розвитку підприємництва.

Розширення можливостей інформаційного забезпечення підприємців. Постійне інформування підприємців щодо змін у законодавстві з ведення бізнесу.

Надання практичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності у підвищенні їх професійного рівня шляхом організації навчальних семінарів та тренінгів.

Подальший розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення якості та розширення спектра послуг.

Забезпечення реального партнерства між органами  місцевого самоврядування та бізнесом шляхом налагодження дієвої співпраці з громадськими об’єднаннями та організаціями підприємців.

Сприяння скороченню нелегальної і тіньової зайнятості населення громади та легалізації трудових відносин

Сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств;

Забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті громади;

Недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва;

Зниження адміністративного тиску на малий та середній бізнес;

З метою формування сприятливого інвестиційного клімату, активізації інвестиційних процесів у громаді, найбільш широкого залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів в розвиток економіки, соціальної сфери, медицини, освіти та культури у 2018 році активізується робота щодо залучення позабюджетних коштів, зокрема, міжнародної технічної допомоги у соціально-економічний розвиток Новогребельської сільської ради шляхом взяття активної участі у конкурсах на залучення грантів.

 

Очікувані результати:

Зросте кількість зареєстрованих підприємств малого і середнього бізнесу та фізичних осіб-підприємців.

Збільшення надходження до сільського бюджету.

Попередження фактів нелегального використання робочої сили.

Активне просування продукції підприємств громади на зовнішні ринки, а також пошук нових ринків збуту вітчизняних товарів.

Збільшення обсягу експорту і забезпечення  позитивного сальдо торгівельного балансу.

Зростання позитивного інвестиційного іміджу територіальної громади.

Технічне і технологічне оновлення та зростання обсягів виробництва продукції, в тому числі експортоорієнтованої.

Підвищиться  рівень  культури торгівельного обслуговування населення громади.

Збільшиться кількість сучасних магазинів та об’єктів побутового обслуговування  населення.

Створення умов для сталого розвитку громади.

 

Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій

Проблемні питання:

Запровадження повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення.

Недостатній рівень виділення коштів з державного та місцевих бюджетів для виконання робіт із землеустрою та охорони земель.

Не проведено інвентаризацію земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Відсутня топографічна зйомка, містобудівна документація та план зонування території Новогребельської сільської ради.

Також, для часткового вирішення питання обліку земель громади не вистачає необхідних інноваційних засобів обліку та вимірювання.

 

Основні напрями діяльності:

Проведення інвентаризації земель.

Поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Новогребельської сільської ради.

Замовлення топографічної зйомки території населених пунктів Новогребельської сільської ради та розроблення містобудівної документації, плану зонування.  

Охорона земель.

Проведення вишукувальних робіт, розробка проектних документацій та рекультивація порушених земель.

Поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь. 

Забезпечення складання проектів та схем землеустрою територій, карти територіальної громади, підписання договорів.

 

 

Очікувані результати:

Визначення нормативної грошової оцінки забезпечить збільшення надходжень до сільського бюджету від податку на землю та орендної плати.

Покращення інвестиційної привабливості території Новогребельської сільської ради.

Розв’язання проблеми нового будівництва на території Новогребельської сільської ради.

Введення територій в межі населених пунктів дозволить юридично закріпити фактичні межі населених пунктів.

 

Дорожньо-транспортний комплекс

Проблемні питання:

Стан автомобільних доріг постійно погіршується через хронічне недофінансування дорожнього господарства, внаслідок чого ремонтні роботи виконуються не в повному обсязі.

У 2015 році сільською радою розпочато роботу по поточному ремонту доріг місцевого значення.

Але досі більша частина доріг місцевого значення потребує проведення капітального ремонту. Проведення ямкового ремонту не вирішує проблему доріг, а носить лише сезонний характер. Відбувається поступове руйнування доріг.

Недосконале транспортне сполучення населених пунктів громади.

Значна частина автобусів, що обслуговують пасажирів, не відповідають умовам комфортності, у тому числі для перевезення осіб з обмеженими можливостями.

 

Основні напрями діяльності:

Забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Виконання основних заходів в межах компетенції сільської ради з безпеки дорожнього руху (аварійний ремонт бар’єрного огородження, обслуговування та ремонт зовнішнього освітлення тощо).

Створення умов для розвитку рівної та добросовісної конкуренції у сфері послуг пасажирських автоперевезень, вимагати заміну непристосованого автотранспорту.

Встановлення камер вуличного відеоспостереження, що дасть можливість фіксувати події, що відбуваються на вулицях та дорогах населених пунктів громади. 

 

Очікувані результати:

Утримання доріг загального користування місцевого значення в належному стані, забезпечення безпечних умов руху на автомобільних дорогах, зниження аварійності на дорогах за рахунок поліпшення умов руху, інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху. Створення комфортних умов для пасажироперевезень.

Поліпшення транспортного сполучення сільських населених пунктів.

Збереження життя та здоров’я жителів громади на вулицях та дорогах.

 

Благоустрій території, поліпшення стану довкілля та ліквідація забруднення навколишнього середовища

Проблемні питання:

            Існують небажані стихійні сміттєзвалища, які необхідно ліквідовувати.

            На території сільської ради розташовані  кладовища, братські могили, пам’ятники, які потребують постійного догляду, упорядкування та ремонту в зв’язку з фізичним зношенням.

            Відсутня система водопостачання в с.Чернятин вцілому та в с.Нова Гребля на окремих вулицях.

            Крім того, існує проблема великого вмісту нітратів та інших шкідливих речовин у питній воді, яку використовують школи та дошкільні навчальні заклади громади.

            Також, на території  сільської ради в с.Нова Гребля функціонує  вуличне освітлення вулиць. У системах освітлення використовуються  сучасні електролампи, які досить часто виходять з ладу. В с.Чернятин зовнішнє вуличне освітлення відсутнє.

 На даний час виникла необхідність в заміні ламп вуличного електроосвітлення, а також поточного ремонту системи вуличного освітлення в с.Нова Гребля.

 

Основні напрями діяльності:

Поточний ремонт та будівництво мереж вуличного освітлення.

Підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення шляхом продовження встановлення енергозберігаючих  світлодіодних світильників вуличного освітлення.

Проведення переоснащення мереж зовнішнього освітлення, а саме: заміна світильників та утилізація зношених світильників, заміна певних ділянок повітряних та кабельних ліній електромережі, встановлення приладів для автоматичного керування освітленням, створення ефективної системи обліку та регулювання споживання електроенергії для вуличного освітлення населеного пункту.

Догляд за зеленими насадженнями на території громади.

Утримання в належному стані місць відпочинку населення підвідомчих територій.

Ліквідація несанкціонованих звалищ.

Введення в експлуатацію очисних спруд та їх утримання.

Придбання контейнерів для збору ТПВ та будівництво площадок під них.

Утримання в належному стані кладовищ, пам’ятників, братських могил.

Будівництво, капітальний ремонт та облаштування огорож кладовищ.

Проведення робіт по відновленню, належному утриманню прилеглої території адміністративних будівель сільської ради та упорядкування об’єктів благоустрою.

Утримання дитячого майданчиків.

Усунення пошкоджень елементів благоустрою (їх відновлення) до стану їх функціонального використання за призначенням, який відповідає вимогам державних стандартів, норм і правил.

Улаштування стендів (дошок) для розміщення об’яв, офіційної реклами.

Залучення до громадських робіт з благоустрою населених пунктів осіб з числа безробітних, які перебувають на обліку у центрі зайнятості.

 

Очікувані результати:

Поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища сільської ради та створення кращих умов для життєдіяльності населення.

Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

Підвищення рівня якості послуг з питань благоустрою та санітарного очищення.

Зменшення  до  мінімального  рівня  витрат на електроенергію та витрат при  наданні  послуг  зовнішнього  освітлення.

Зниження  кількості  аварійних  ситуацій  на  об’єктах  зовнішнього  освітлення.

Соціальний захист населення

Проблемні питання:

Зростання рівня бідності серед неселення громади.

Погіршення якості і рівня життя населення громади.

Поширення масштабів безробіття.

Недостатня соціальна захищеність та підтримка зі сторони держави ветеранів війни та праці, інвалідів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, учасників АТО та інших незахищених верств населення.

Недостатня забезпеченість безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури.

 

Основні напрями діяльності:

            Посилення соціального захисту вразливих верств населення.

            Забезпечення додатковою соціальною підтримкою найбільш вразливих та незаможних верств населення шляхом поглиблення адресності при наданні державної соціальної допомоги, підвищення рівня фінансового забезпечення соціальних програм;

Посилення контролю за своєчасністю нарахування та виплатою усіх видів державних допомог, відшкодуванням витрат за надані пільги окремим категоріям громадян.

Очікувані результати:

Покращення соціального обслуговування інвалідів усіх груп та категорій, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та внутрішньо переміщених осіб.

Забезпечення комплексного підходу до вирішення питання підтримки учасників антитерористичної операції та їх родин.

 

Освіта

На території  Новогребельської сільради  функціонує 1 загальноосвітня школа I-III ступенів та НВК ЗОШ І-ІІ ст., де навчається 190 дітей. В с.Чернятин відкрито ДНЗ на 17 дітей, в с.Нова Гребля ведеться капітальний ремонт дитячого садка, який планується ввести в дію з літа 2018 року.

 

Проблемні питання:

Негативна демографічна ситуація. Зменшення кількості учнів в закладах освіти зумовлює збільшення вартості навчання 1 сільського учня.

Великі витрати на утримання закладів освіти та оплату за електроенергію та опалення,  що спричиняє необхідність впровадження енергозберігаючих технологій та повної термосанації закладів.

Потребує оновлення матеріально-технічна база загальної середньої та дошкільної освіти.

Брак коштів на проведення основних видатків з сільського бюджету.

Основні напрями діяльності:

Забезпечення рівного доступу дітей сільської ради до якісної освіти.

Проведення поетапного поточного ремонту у закладах освіти громади.

Закінчення капітального ремонту ДНЗ в с.Нова Гребля та введення його  в експлуатацію.

Забезпечення високих стандартів навчання шляхом придбання навчально-методичних матеріалів, приладів та сучасних засобів.

Забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Здійснення заходів щодо повного охоплення дошкільною освітою  дітей відповідного віку, забезпечити стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку.

Забезпечення підвезення дітей, вихователів та вчителів до навчальних закладів громади.

Забезпечення безкоштовним харчуванням усіх учнів шкіл.

Створення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей.

Здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують особливої уваги, підтримки та корекції фізичного та (або) розумового розвитку, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень.

Збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, науково-технічною та спортивно-технічною діяльністю.

Підвищення активності та показників участі громади в районних, обласних, Всеукраїнських та міжнародних масових заходах (конкурсах, змаганнях, олімпіадах, виставках, оглядах та ін.).

Забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами закладів загальної середньої та дошкільної освіти.

Належне медичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу, здійснення постійного контролю щодо належної організації гарячого харчування учнів.

Забезпечення якісною питною водою дітей та учнів закладів освіти громади.

Обстеження технологічного обладнання їдалень закладів освіти, узагальнення та аналіз інформації про стан технологічного обладнання  харчоблоків закладів освіти громади.

Оптимізація мережі закладів освіти, з урахуванням демографічних, економічних та соціальних потреб громади.

 

Очікувані результати:

Зростання якісних показників освіти.

Приведення мережі загальноосвітніх закладів у відповідність до потреб населення.

Створення рівних умов для здобуття якісної освіти усіма дітьми громади.

Зменшення енерговитратності освітніх закладів.

Забезпечення регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому.

 

 

 

Охорона здоров'я

На території ОТГ функціонує Новогребельська амбулаторія ЗПСМ, стаціонарне відділення для людей похилого віку «Затишок» та два ФАПи в с.Чернятин.

 

Проблемні питання:

Критична демографічна ситуація, високі показники смертності осіб працездатного віку. Складна епідеміологічна ситуація щодо туберкульозу.

Низький рівень доходів населення, що відчутно впливає на якість харчування, та є наслідком в проблематичності дотримання здорового способу життя.

Погіршення стану здоров’я населення.

Недостатня матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я, низька укомплектованість обладнанням ФАПів та АЗПСМ.

Рівень середньої заробітної плати медичних працівників нижчий ніж в інших галузях, що суттєво впливає на престиж професії.

 

Основні напрями діяльності:

Пропаганда здорового способу життя.

Пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги.

Підвищення авторитету та соціального статусу сімейного лікаря, сімейної медсестри.

Гігієнічне виховання сім´ї, орієнтація членів сім´ї на раннє звернення до лікаря при найменших змінах функцій організму.

Укріплення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторії сімейної медицини, фельдшерсько-акушерських пунктів та фельдшерських пунктів, по потребі та можливостях забезпечити комп´ютерною технікою та спеціалізованими програмами.

Забезпечення належного фінансування потреб галузі охорони здоров’я.

Удосконалення кадрової роботи (курсова підготовка, атестація, участь в семінарах, конференціях).

Підвищення якості та збільшення обсягу медичних послуг, що надаються дітям.

Сприяння створенню середовища, безпечного для розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя.

Здійснення заходів щодо запобігання дитячої інвалідності.

            Сприяння формуванню позитивного ставлення населення до змін у галузі охорони здоров’я.

 

Очікувані результати:

Наближення лікарської допомоги до сільських жителів та збільшення питомої ваги послуг первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Покращення стану матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я Новогребельської сільської ради.

Поліпшення якості лікування хворих на туберкульоз. Зниження рівня захворюваності та смертності населення від туберкульозу – на 1%, питомої ваги занедбаних випадків туберкульозу;

Збереження тенденції до зниження захворюваності на інфаркт міокарда,  мозкові інсульти. Зменшення ускладнень цукрового діабету.

Підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях.

 

Культура

На території сільської ради функціонує сільський будинок культури в с.Нова Гребля, сільський клуб в с.Чернятин та дві сільські бібліотеки.

 

          Проблемні питання:

Недостатність коштів на проведення ремонтів приміщень, в яких розміщені заклади культури.

Низький рівень забезпечення опаленням сільських закладів культури громади.

Недостатнє поповнення фондів бібліотек новою літературою, періодичними виданнями,  новими інформаційними технологіями.

Недостатнє забезпечення клубних закладів музичною апаратурою, сценічними костюмами, коштами на організацію виїздів на конкурси, фестивалі, інші районні та обласні культурно-мистецькі заходи.

Незабезпеченість приміщень культури, мультимедійною технікою, а також доступу до мережі інтернет.

 

Основні напрями діяльності:

Оптимізація мережі закладів культури та бібліотек з урахуванням потреб населення та фінансових можливостей сільського бюджету.

Популяризація культурних надбань та духовних цінностей шляхом проведення культурно-мистецьких заходів та просвітницьких заходів.

            Поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів культури територіальної громади.

Забезпечення участі творчих колективів, колективів художньої самодіяльності і окремих виконавців, працівників культури та жителів громади у проведенні фестивалів, конкурсів-оглядів, семінарів-тренінгів, науково-практичних конференціях, інших культурно-мистецьких, спортивних та історико-культурних заходів всеукраїнського, обласного, районного та місцевого значення.

Відзначення трудових колективів Новогребельської сільської ради, а також жителів громади,  з урахуванням їх внеску у соціально-економічний розвиток громади з нагоди державних, професійних свят,  ювілейних дат, проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, концертів та оглядів.

Замовлення друкованої та іншої продукції, яка презентує Новогребельську сільську раду.

            Нагородження призами, цінними подарунками, виплата грошової винагороди під час відзначення  в громаді державних, професійних свят, пам'ятних подій та ювілейних дат,  культурно-мистецьких заходів.

Проведення на належному рівні заходів з нагоди відзначення в громаді державних, професійних та релігійних свят, пам'ятних подій та ювілейних дат,  культурно-мистецьких заходів, фестивалів, концертів та оглядів.

Очікувані результати:

Створення сприятливих умов для організації змістовного дозвілля та відпочинку жителів сіл, залучення підростаючого покоління та дорослих до участі в гуртках, підняття престижу села.

Популяризація об’єктів культурної спадщини громади.

Виховання дітей та молоді на українських народних обрядах, родинних символах, оберегах і традиціях.

Залучення працівників сільських бібліотек до соціальної роботи громади та проведення бібліотечними працівниками заходів з надання соціальних послуг.

Належна організація відзначення державних, релігійних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок  у розвиток Новогребельської сільської ради, проведення інших урочистих заходів сприятиме підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів громади, покращанню економічного стану та іміджу сільської ради.

Розвиток фізичної культури і спорту

Проблемні питання:

Відсутній дитячо-юнацький спортивний заклад у громаді.

Неналежне забезпечення вихованців спортивним інвентарем.

Недостатній розвиток в громаді  інфраструктури для занять масовим спортом та оздоровчою фізичною культурою.

Слабке здоров'я підростаючого покоління.

 

Основні напрями діяльності:

Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх навчальних закладах та місцях масового відпочинку населення.

Організація та проведення спортивних змагань серед підростаючого покоління громади.

Забезпечення спортивним інвентарем.

Пропаганда здорового життя.

 

Очікувані результати:

Розширення мережі інфраструктури для занять спортом.

Покращення умов для підготовки та виступу  спортсменів.

Покращення матеріальної бази.

Збільшення кількості учасників та призерів в районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

 

Ризики та можливі перешкоди

            Можливі виклики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть призвести до негативних наслідків в економіці громади:

           

            Серед найбільших зовнішніх перешкод можна визначити:

            - нестабільність суспільно-політичної ситуації на Сході України;

            - згортання інвестиційних процесів, посилення девальваційних очікувань національної валюти, відтоку депозитних коштів через втрату довіри населення до банківських установ;

            - нестабільність кон’юнктури на світових ринках та зниження світових цін на продукцію основних статей вітчизняного експорту;

            - високу експортну залежність української економіки, погіршення умов та уповільнення темпів зростання виробництва;

            - несприятливі погодні умови, і як наслідок скорочення прогнозованих обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та зменшення її надходження на переробні підприємства.

 

            До внутрішніх чинників, які можуть призвести до перешкод у розвитку економіки слід віднести:

            - втрати податкових надходжень через значну кількість збиткових підприємств та “нульовиків”, зростання податкового боргу, що призведе до незабезпечення фінансовими ресурсами надходжень до бюджету та скорочення фінансування окремих програм;

            - падіння курсу національної валюти;

            - зростання податкового боргу через недостатність обігових коштів у платників;

            - несприятлива цінова ситуація на ринку сільгосппродукції, паливно-мастильних матеріалів та інших матеріально-технічних ресурсів;

            - низький рівень купівельної спроможності населення;

            - обмеженість фінансових ресурсів (відсутність дешевих кредитів), недостатня державна підтримка аграрної галузі;

            - низька інвестиційна привабливість та можливість розширення масштабів залучення іноземного капіталу;

            - зменшення можливості інвестування галузей економіки за рахунок внутрішніх ресурсів;

            - відсутність механізмів спрямування експортних прибутків на оновлення виробництва, низька продуктивність праці;

            - виділення коштів субвенцій з бюджетів усіх рівнів наприкінці календарного року, що практично унеможливить повне їх використання в цьому році;

            - низькі темпи впровадження енергоощадних технологій в енергетиці та низькі темпи зниження втрат в електромережах;

            - непривабливість сільськогосподарських товаровиробників, як клієнтів комерційних банків, через залежність їх господарювання від природно - кліматичних умов, відсутність страхування ризиків, можливість неповернення кредитів;

            - нерозвиненість інфраструктури експорту зерна, олійних культур та іншої продукції агропромислового комплексу;

            - недосягнення запланованих темпів росту обсягів виробництва та реалізації продукції;

            - розширення пільг у податковій сфері;

            - зниження рівня розрахунків за спожиті енергоносії в зв’язку із підвищенням їх вартості та зниженням платоспроможності споживачів.

 

Контроль за ходом реалізації Програми

Сесія Новогребельської сільської ради визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми і наявності фінансових та інших ресурсів.

Основні показники та окремі заходи Програми можуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді та суспільстві з відповідним погодженням у встановленому порядку з Вінницькою обласною радою, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та іншими центральними органами виконавчої влади.

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми передбачає:

· постійний моніторинг виконання основних показників та заходів;

 · щоквартальний розгляд питання про хід виконання Програми на засіданнях виконавчого комітету Новогребельської сільської ради, при потребі – на засіданнях сесії  Новогребельської  сільської ради;

· підготовку розпорядчих документів Новогребельської сільської ради з питань її виконання;

· відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів.             Координацію діяльності виконавців Програми здійснює відділ фінансів, відділ економіки та розвитку інфраструктури Новогребельської сільської ради. Виконавчий комітет Новогребельської  сільської ради за підсумками 2018 року звітує про хід виконання та ефективність реалізації заходів Програми на сесії Новогребельської сільської ради.

Новогребельська сільська рада у межах своєї компетенції вирішуватиме питання місцевого самоврядування,  виходячи з інтересів територіальної громади, та здійснюватиме функції і повноваження місцевого характеру на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата сільської ради.

Сільський голова                                                                                 В.Л.Порхун


https://rada.info/upload/users_files/04328654/cc61f2c824b85dbc2aa0a16c558abc72.doc


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua