Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Новогребельська громада» (код ЄДРПОУ: 04328654) був реорганізований і увійшов до складу Калинівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новогребельська сільська об'єднана територіальна громада
припинила діяльність, увійшла до складу Калинівської громади

Рішення про бюджет на 2020 рік

Дата: 25.12.2019 13:40
Кількість переглядів: 200

У К Р А Ї Н А

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
22452, с. Нова Гребля, вул. Євгена Гуцала, буд. 1, тел. 3-46-71, 3-46-44

Код ЄДРПОУ 04328654,е-mail novagreb@ukr.net

 

РІШЕННЯ  №

 

23 грудня 2019 року                                                             26 сесії 7 скликання

Про бюджет Новогребельської

сільської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік

(02534000000)

                                                                             (код бюджету)

Керуючись ст. 77 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2020 рік:

1.1. Доходи місцевого бюджету у сумі 16 695 753 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 16 611 253 грн., доходи спеціального фонду бюджету 84500 грн. згідно з додатком №1 цього рішення.

1.2. Видатки місцевого бюджету у сумі 16 695 753 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 16 498 653 грн., видатки спеціального фонду бюджету 197 100 грн.

1.3. Профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 112 600 грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

1.4. Дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 112 600 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

1.5. Оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у сумі  50 000грн., що становить 0,3 відсотки видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

5. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих  програм у сумі 16 695 753 грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

 6.Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти визначені статтями 97, 101, 103, 1032, 1034   Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»:

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»:

- екологічний податок;

- інші надходження;

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;

- цільові фонди.    

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 71 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 (крім визначених частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України) цього рішення спрямовуються відповідно на:

- видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ (за рахунок джерел, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України);

- видатки цільового фонду сільської ради (за рахунок джерел, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України);

- заходи, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України).

9. Визначити на 2020 рік відповідно до ст.55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та закладів;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- поточні трансферти населенню.

10. Відповідно до частини 8 статі 23 Бюджетного кодексу України установити, що перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється за рішенням, виконавчого комітету Новогребельської сільської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, управління комунальним господарством, соціально-економічного розвитку.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Відповідно частини 8 ст.16 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», надати право сільському голові за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, управління комунальним господарством, соціально-економічного розвитку розміщувати на конкурсній основі тимчасово вільні кошти загального та спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади  на депозитних рахунках державних комерційних банків з подальшим поверненням таких коштів на рахунки бюджету до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Установити, що у 2020 році орендна плата бюджетних установ за оренду майна зараховується у розмірі 100% до загального фонду місцевого бюджету Новогребельської сільської об’єднаної територіальної громади (балансоутримувачу).

14. Керуючись статтями 20, 28, 51, 77 Бюджетного кодексу України, зобов’язати розпорядників коштів місцевого бюджету:

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та закладами;

-затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

- на всіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої потреби із  виплат заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних закладів;

- затвердити паспорт бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

- забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до статті Бюджетного кодексу України, а саме:

1) здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

2) оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

15. Враховуючи норми частин 7, 8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання бюджету об'єднаної територіальної громади:

15.1. надати право сільському голові:

- вносити зміни до помісячного розпису доходів, видатків та фінансування бюджету;

- за обґрунтованим поданням керівників бюджетних установ, здійснювати у міжсесійний період перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, окремо за загальним та спеціальним фондами, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі кодів економічної класифікації видатків, у тому числі збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення видатків споживання, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету;

15.2. надати право виконавчому комітету сільської ради за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, управління комунальним господарством, соціально-економічного розвитку, з наступним затвердженням на сесії сільської ради, здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у межах загального обсягу бюджетних призначень.

16. Згідно пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовому управлінню міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення протягом десяти днів з дня його прийняття в засобах масової інформації.

17.  Додатки №1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18.  Дане рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, управління комунальним господарством, соціально-економічного розвитку (Черненко Н.В.).

 

 

        Сільський голова                                                                     В.Л.Порхун

Додатки до рішення

https://rada.info/upload/users_files/04328654/1f7abd145697e467385e936e00ba42fe.docx

https://rada.info/upload/users_files/04328654/e3fd086fe79e4d3be830461430652388.xls

https://rada.info/upload/users_files/04328654/ac278a97657d04002467cf4cecaf9c5f.docx

https://rada.info/upload/users_files/04328654/d89de5aa267a9ed52a2fd629cd8866c1.xls

https://rada.info/upload/users_files/04328654/4d9b80e652dba8dc6a8e34bfc7b304a2.docx

https://rada.info/upload/users_files/04328654/1d49939b252496b55bd8ef8468726794.xls


« повернутися


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua