Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Новогребельська громада» (код ЄДРПОУ: 04328654) був реорганізований і увійшов до складу Калинівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
Новогребельська сільська об'єднана територіальна громада
припинила діяльність, увійшла до складу Калинівської громади

Положення про цільовий фонд бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

ПОЛОЖЕННЯ

про цільовий фонд сільської ради

об’єднаної територіальної громади

 

  1. Загальні положення

1.1. Цільовий фонд (надалі – Фонд) створюється у складі спеціального фонду сільського бюджету об’єднаної територіальної громади.

1.2. Фонд утворюється з метою формування фінансової основи для вирішення першочергових завдань економічного, інженерно-транспортного та соціального розвитку, створення умов для залучення інвестицій та новітніх технологій, реалізації інших стратегічних пріоритетів розвитку населених пунктів, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади.

1.3. Порядок формування і використання коштів Фонду регулюється чинним законодавством України, цим Положенням та іншими рішеннями сільської ради об’єднаної територіальної громади.

1.4. Фонд створений і діє відповідно до діючого законодавства.

1.5. Кошти цільового фонду сільської ради об’єднаної територіальної громади акумулюються на окремому рахунку у відділенні Державного казначейства, який відкривається на підставі рішення Новогребельської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

 

2. Формування цільового фонду

Цільовий фонд сільської ради об’єднаної територіальної громади формується за рахунок таких надходжень:

2.1. Благодійних внесків - добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб, організацій, установ, підприємств населених пунктів, що увійшли до складу громади, безповоротної фінансової допомоги, іншої благодійної допомоги.

2.2. Інші джерела, не заборонені діючим законодавством.

 

3. Використання коштів цільового фонду

3.1. Кошти цільового фонду мають цільовий характер та прогнозуються при складанні бюджету на бюджетний період та використовуються на підставі розпорядження сільського голови у відповідності з цим Положенням за напрямками:

3.2. Кошти цільового фонду використовуються на проведення заходів, на фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань загальнодержавного значення, проведення заходів у населених пунктах, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади, у тому числі за наступними напрямками:

3.2.1. Роботи, пов’язані з благоустроєм сіл, будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів, що належать до комунальної власності об’єднаної територіальної громади, розробкою схем та архітектурних рішень, проведенням науково-пошукових та проектних робіт, оформленням фінансових гарантій та інші видатки, які не забезпечені або не в повному обсязі забезпечені фінансуванням з бюджету розвитку та загального фонду сільського бюджету об’єднаної територіальної громади.

3.2.2. На придбання та модернізацію основних засобів підприємств, установ і організацій, що фінансуються з сільського бюджету об’єднаної територіальної громади.

3.2.3. Розвиток житлово-комунального господарства об’єднаної територіальної громади, благоустрій, розвиток інфраструктури об’єднаної територіальної громади.

3.2.4. Заходи з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій у об’єднаній територіальній громаді.

3.2.5. Заходи щодо охорони навколишнього природного середовища, охорони водойми, озеленення населених пунктах, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади (посадка дерев, кущів, квітів), видалення (знос, валка) аварійних, сухих, хворих та таких, що втратили декоративний вигляд дерев та кущів; догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями (косіння газону, улаштування пристовбурних лунок, доставка води та полив, формована та санітарна обрізка дерев, кущів, інших насаджень, прополка, рихлення, стрижка живоплоту, всі операції з підготовки ґрунту для садіння рослин, корчування пнів та засипка ямок, очищування зелених зон від сміття, вантажні роботи та транспортування деревини, гілок та сміття після виконання робіт з озеленення, влаштування «корит» під нові квітники та газони тощо); капітальний ремонт зелених насаджень та виконання або корегування проектно-кошторисної документації; придбання саджанців дерев, кущів, розсади квітів та декоративних трав’янистих рослин, насіння, добрив, засобів хімічного захисту рослин, садового інструменту, малих архітектурних форм для зелених насаджень (перголи, альпійські гірки тощо), горщиків та кашпо, поребриків для влаштування квітників та газонів, створення місць відпочинку громадян, благоустрою населених пунктів, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади, оплата послуг, пов’язаних з транспортуванням та утилізацією ртутних ламп.

3.2.6. Заходи із забезпечення соціального захисту громадян та сімей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, у тому числі:

а) надання матеріальної допомоги для:

- оплати лікування;

- придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних засобів та інше;

- придбання одягу, взуття, організацію харчування для осіб, які потрапили в екстремальні ситуації;

- придбання одягу та взуття дітям -сиротам, дітям, що перебувають під опікою, дітям з малозабезпечених сімей, людям похилого віку, інвалідам;

- оплати боргів за житлово-комунальні послуги, установлення приладів обліку газу, тепла і води;

- часткової оплати ремонту житла;

- вирішення соціально-побутових питань.

б) проведення благодійних заходів для соціально незахищених та мало забезпечених верств населення.

в) проведення передплати на державні та комунальні періодичні видання для ветеранів війни і праці, інвалідів, малозабезпечених громадян.

3.2.7. Забезпечення розвитку соціальної сфери (на утримання та укріплення матеріально-технічної бази установ та закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, соціального захисту тощо), поточний ремонт, технічне обслуговування, промивка, поточний ремонт пам’ятників історії та культури, оплата проектних робіт з будівництва, капітального ремонту пам’ятників.

3.2.8. Фінансова підтримка творчо та спортивно обдарованих громадян, у тому числі дітей та молоді, у вигляді надання премій, нагород тощо.

3.2.9. Представницькі заходи при проведенні інвестиційних форумів, конференцій, семінарів тощо.

3.2.10. Проведення заходів, пов’язаних з відзначенням державних, професійних свят, пам’ятних дат, ювілеїв та пам’ятних дат підприємств, установ, організацій, окремих громадян (придбання пам’ятних адрес, грамот, вітальних листівок, квітів, подарунків, преміювання тощо), інших святкувань.

3.2.11. Витрати на проведення культурно-мистецьких, фізкультурно-спортивних, оздоровчих заходів.

3.2.12. Витрати, пов’язані з діяльністю по забезпеченню становлення і розвитку місцевого самоврядування.

3.2.13. Витрати, пов’язані з забезпеченням діяльності сільської ради та її виконавчих органів, які не в повному обсязі забезпечені фінансуванням із загального фонду сільського бюджету об’єднаної територіальної громади, а саме:

- проведення сесій сільської ради об’єднаної територіальної громади, засідань її виконавчого комітету, інших нарад;

- передплата періодичних видань, придбання та виготовлення друкованої продукції, канцтоварів;

- вирішення питань транспортного забезпечення;

- зміцнення матеріально-технічної бази виконавчих органів сільської ради об’єднаної територіальної громади та ремонт приміщень;

- комп’ютерне забезпечення виконавчих органів сільської ради об’єднаної територіальної громади;

- утримання засобів звязку;

- оплата інших послуг на договірних засадах.

3.2.14. Розробка цільових програм.

3.2.15. Розробка і реалізація інвестиційних проектів та програм.

3.2.16. Вшанування, надання допомоги (грошової або натуральної) почесним громадянам села, ветеранам праці, війни, малозахищеним верстам населення, постраждалим від стихійного лиха тощо.

3.2.17.Фінансування витрат, пов’язаних з утриманням та ремонтом доріг місцевого значення, у тому числі, які суміщаються з дорогами державного значення.

3.2.18. Витрати на придбання ритуальної атрибутики, пам’ятників, оплата ритуальних послуг.

3.2.19. Фінансування витрат з розвитку громадського транспорту, оплата транспортних послуг, проведення та організація конкурсу на право здійснення пасажирських перевезень.

3.2.20. Видатки, направлені на оплату робіт та послуг, пов’язаних з незалежною експертною оцінкою майна.

3.2.21. Виконання робіт з грошової експертної оцінки земельної ділянки.

3.2.22. Видатки, направлені на виконання робіт (проектів) по відведенню земельних ділянок для продажу права оренди на аукціонах .

3.2.23. Видатки, направлені на видання поліграфічної продукції, оплату інформаційних послуг та послуг трансляції телепередач.

3.2.24. Видатки, направлені на оплату витрат, пов’язаних з розміщенням соціальної реклами, привітань сільської влади з державними та народними святами, сюжетів з інформацією про сільські культурно – масові та державні заходи, іншої інформації соціальної направленості, наклеювання та зняття сюжетів соціальної направленості, заклеювання місць розташування фоновим покриттям.

3.2.25. Видатки, направлені на сплату судового збору при зверненні до судових органів від імені Новогребельської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

3.2.26. Фінансування витрат, направлених на удосконалення системи охорони здоров’я, освіти, культури, фізкультури та соціального забезпечення.

3.2.27. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування об’єктів майна комунальної власності.

3.2.28. Проведення аудиторських перевірок, експертиз, сплати держмита тощо.

3.2.29. Видатки, направлені на проведення та організацію виборчого процесу.

3.2.30. Фінансування додаткових витрат, пов’язаних з виконанням програм розвитку житлово-комунального господарства.

3.2.31. Фінансування витрат по проведенню виконавчих дій по примусовому виконанню постанов державних виконавців (послуги експертів, виготовлення чи корегування технічної документації, транспортні послуги, послуги з надання оголошень тощо), видатки, направлені на виконання рішень суду (відшкодування витрат чи компенсацій грошових коштів за поліпшення орендованого комунального майна тощо).

3.2.32. Витрати, пов’язані з вивченням депутатами сільської ради об’єднаної територіальної громади та працівниками її виконавчих органів передового досвіду, налагодженням партнерських зв’язків та укладанням угод про співробітництво і партнерство з об’єднаними територіальними громадами.

3.2.33. Фінансування видатків на зменшення заборгованості сільського бюджету об’єднаної територіальної громади за виконані підприємствами роботи.

3.2.34. Проведення культурно-мистецьких, фізкультурно-спортивних, оздоровчих заходів.

3.2.35. Висвітлення життя населених пунктів, що увійшли до складу громади, діяльності сільської ради об’єднаної територіальної громади та її виконавчих органів у засобах масової інформації, презентування об’єднаної територіальної громади на виставках, ярмарках, конкурсах, оглядах тощо.

3.2.36. Навчання та проведення нарад, семінарів, інших заходів ( у тому числі виїзних) по вивченню та впровадженню передового досвіду, підвищенню кваліфікації (у тому числі витрати, пов’язані з відрядженнями) депутатів сільської ради об’єднаної територіальної громади та спеціалістів її виконавчих органів.

3.2.37. Витрати, пов’язані з вивченням депутатами сільської ради об’єднаної територіальної громади та працівниками її виконавчих органів передового досвіду, налагодженням партнерських зв’язків та укладанням угод про співробітництво і партнерство з об’єднаними територіальними громадами.

3.2.38. Фінансова підтримка інвалідських, ветеранських, молодіжних організацій, товариства Червоного Хреста та інших громадських організацій.

3.2.39. Організація і проведення громадських робіт.

3.2.40. Виконання договірних взаємовідносин виконкому сільської ради об’єднаної територіальної громади з підприємствами, організаціями та установами з питань забезпечення соціально-економічного розвитку населених пунктів, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади.

3.2.41. Надання матеріальної допомоги депутатам сільської ради об’єднаної територіальної громади.

3.2.42. Видатки, направлені на оплату робіт та послуг, пов’язаних з оформленням права власності на комунальне майно.

 

4. Порядок управління коштами цільового

фонду та контролю за їх використанням

4.1. Розпорядником коштів цільового фонду є сільська рада об’єднаної територіальної громади, яка використовує їх за призначенням, згідно з цим Положенням.

4.2. Невикористані у звітному році кошти цільового фонду вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються на цілі, визначені цим Положенням.

4.3. Контроль за ефективністю використання коштів цільового фонду здійснюється постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, управління комунальним господарством, соціально-економічного розвитку.

4.4. Облік надходжень і використання коштів Фонду здійснюється управлінням державного казначейства на підставі звітів поданих головним розпорядником коштів.

4.5. Оперативний облік надходжень до Фонду та використання його коштів здійснюється відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності.

4.6. Річний звіт про використання коштів Фонду складається по закінченні календарного року і затверджується сільською радою об’єднаної територіальної громади одночасно з розглядом звіту про виконання бюджету територіальної громади за рік.

4.7. Перевірки правильності використання коштів Фонду проводяться відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради за окремими дорученнями, іншими органами – за дорученням або згодою сільської ради.

4.8. Контроль за нарахуванням надходжень та використанням коштів Фонду здійснюється постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, управління комунальним господарством, соціально-економічного розвитку.

 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Положення про цільовий фонд сільського бюджету об’єднаної територіальної громади, а також зміни і доповнення до нього затверджуються виключно сесією сільської ради.

5.2. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення про цільовий фонд сільського бюджету об’єднаної територіальної громади мають право вносити виконавчий комітет, постійні депутатські комісії та депутати сільської ради об’єднаної територіальної громади.

 

 

Секретар сільської ради                      І.Кравченко

 

 

 

УКРАЇНА

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22452, с. Нова Гребля , вул. Євгена Гуцала,1, тел. 3-46-71, 3-46-44,
код ЄДРПОУ 04328654

 

РІШЕННЯ № 221

                   5 грудня 2018 року                                                14 сесії 7 скликання

 

Про затвердження Положення

про цільовий фонд бюджету
об’єднаної

територіальної громади

на 2019 рік

 

Відповідно до пункту 25 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до пунктів 5 та 6 статті 13 Бюджетного кодексу України, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Утворити цільовий фонд бюджету сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік;

2. Затвердити Положення про цільовий фонд сільського бюджету об’єднаної територіальної громади (Додаток №1);

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, управління комунальним господарством, соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                   В.Л.Порхун

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua